Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Komisje powypadkowe jednak bez upubliczniania

opublikowano: 2018-07-06 08:41, a.golebiowska

Kolejne komisje powypadkowe, zgodnie z założeniami, odbywają się po każdym wypadku ze skutkiem śmiertelnym na terenie m.st. Warszawy. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy oraz zarządców dróg.

Źródło: m.st. Warszawa fot. Źródło: m.st. Warszawa

Podczas spotkania Komisji Dialogu Społecznego w dniu 21 lutego br. przychylono się do wniosku strony społecznej i zadeklarowano, że po każdym zatwierdzeniu protokołu informacja o pracach komisji wraz z najistotniejszymi wnioskami publikowana będzie na stronie www.transport.um.warszawa.pl. Jednakże z uwagi na postępowania przygotowawcze prowadzone pod nadzorem prokuratora po każdym wypadku policja zwróciła się do Urzędu Miasta z prośbą o niepublikowanie wniosków z komisji do czasu zakończenia śledztwa.

Mimo nieupubliczniania wniosków z komisji, ewentualne dyspozycje polustracyjne dotyczące zagadnień inżynieryjnych, nadzoru załóg Policji lub Straży Miejskiej, działań kontrolno-profilaktycznych itp. przekazywane są na bieżąco do zarządców dróg lub odpowiednich służb.