Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Rowerem i pieszo po Żoliborzu - konsultacje społeczne

opublikowano: 2016-01-22 08:48, mrybczynska

Pomiędzy 25 stycznia a 19 lutego 2016r. trwać będą konsultacje społeczne dotyczące ruchu rowerowego i pieszego na Żoliborzu. Przedmiotem konsultacji jest projekt: „Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz w związku z projektami zgłoszonymi do budżetu partycypacyjnego wraz z analizą ruchu” przygotowany przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem, udziału w spotkaniach i zgłaszania uwag.

Rowerem i pieszo po Żoliborzu - konsultacje społeczne

O dokumencie:

W ciągu dwóch lat funkcjonowania Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie inwestycje rowerowe należały do propozycji uzyskujących najwyższe poparcie mieszkańców. W Dzielnicy Żoliborz zgłoszono kilkanaście projektów związanych z usprawnieniem ruchu rowerowego i pieszego. Część z nich została zakwalifikowana do etapu realizacji, a część została zweryfikowana negatywnie z powodu konieczności przeprowadzenia analizy komunikacyjnej rozstrzygającej o możliwości wdrożenia zaproponowanych udogodnień w terenie i ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. W tym celu Miasto przygotowuje opracowanie, które da odpowiedź jak planowane usprawnienia ruchu rowerowego i pieszego wpłynie na funkcjonowanie układu drogowego i systemu komunikacji zbiorowej w obszarze dzielnicy. Opracowanie pozwoli na szybkie i bardziej obiektywne weryfikowanie projektów z kategorii komunikacja/drogi zgłaszanych w następnych edycjach budżetu obywatelskiego.

Celem opracowania jest uzyskanie spójnej koncepcji rozwoju ruchu rowerowego i pieszego na terenie Dzielnicy Żoliborz poprzez ustalenie sposobu prowadzenia ruchu rowerowego na drogach publicznych znajdujących się w granicach Dzielnicy Żoliborz oraz poprawa warunków ruchu pieszego. W opracowaniu zaproponowane zostały przede wszystkim rozwiązania dostosowujące istniejące odcinki dróg publicznych do ruchu rowerzystów po istniejących jezdniach, dzięki zastosowaniu różnego rodzaju środków technicznych (np. uspokojenie ruchu, pasy i kontrapasy rowerowe, dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd) oraz zostały zaproponowane usprawnienia dla pieszych w postaci uzupełnienia przejść dla pieszych, usunięcia barier komunikacyjnych utrudniających poruszanie się pieszych.

Przebieg konsultacji:

W ramach konsultacji społecznych odbędą się spotkania z mieszkańcami dotyczące dokumentu w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8 (sala konferencyjna):

 • 28 stycznia 2016 r. (czwartek) w godzinach 18:30 – 20:30,
 • 16 lutego 2016 r. (wtorek) w godzinach 17:30 – 20:00,
 • dodatkowo 9 lutego 2016r. (wtorek) w godzinach 16:00 – 19:00 odbędzie się dyżur konsultacyjny.

Dodatkowo, w dniu 28 stycznia 2016r. będzie można zapoznać się z projektem ścieżki rowerowej w ul. Krasińskiego (odcinek wzdłuż parku Żeromskiego od placu Wilsona do ul. Czarnieckiego), który jest zwycięskim projektem zeszłorocznej edycji budżetu partycypacyjnego. 

Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronach internetowych:

oraz w godzinach pracy:

 • Urzędu Dzielnicy Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8 (parter, pokój nr 4),
 • Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (sala na parterze wejście od ul. Marszałkowskiej).

 

Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres koncepcjazoliborz@um.warszawa.pl, osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz lub Biura Drogownictwa i Komunikacji lub wysłać pocztą na adres Biura Drogownictwa i Komunikacji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knsultacje zostały zakończone.

Podsumowanie zgłoszonych uwag w formie raportu i tabeli z rozpatrzonymi uwagami znajduje się poniżej.

Z opracowaniem można się zapoznać na stronie http://transport.um.warszawa.pl/ruch-rowerowy/koncepcja-rozwi-zania-ruchu-rowerowego-i-pieszego-w-dzielnicy-oliborz.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Raport z konsultacji społecznych
  (plik: Raport z konsultacji społecznych.pdf, rozmiar pliku: 412.09 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Tabela uwag zgłoszonych przez mieszkańców i organizacje pozarządowe
  (plik: Załącznik 1. Tabela uwag.pdf, rozmiar pliku: 146.1 KB)
  Pobierz