Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Konsultacje Planu Transportowego

opublikowano: 2015-01-30 08:00, mrybczynska

Przygotowany projekt dokumentu swoim zakresem obejmuje podstawowe elementy obecnego i planowanego systemu publicznego transportu zbiorowego w Warszawie.

Żródło: Urząd m.st. Warszawy fot. Żródło: Urząd m.st. Warszawy

Swoim zasięgiem terytorialnym projekt Planu obejmuje Warszawę oraz gminy sąsiadujące z Warszawą, z którymi Miasto ma podpisane porozumienia na organizację usług komunikacyjnych. Projekt Planu transportowego uwzględnia zobowiązania sfery publicznej związane z finansowaniem wspólnych przewozów pasażerskich przez m.st. Warszawa we współpracy z zainteresowanymi gminami sąsiadującymi. Ponadto zbiera w jednym miejscu dotychczasowe ustalenia związane z funkcjonowaniem stołecznego publicznego transportu zbiorowego oraz uzupełnia niezbędne kwestie, które dotychczas nie znalazły umocowania w innych dokumentach.

Chcemy poznać opinie mieszkańców na temat projektu Planu transportowego.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje społeczne trwają od 30 stycznia do 20 lutego 2015r.

Wszystkie zgłoszone opinie zostaną rozpatrzone przez Biuro Drogownictwa
i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Zarząd Transportu Miejskiego,
zasadne wnioski zostaną umieszczone w dokumencie Planu transportowego.

Z konsultowanym projektem dokumentu można zapoznać się:

Zapraszamy również do punktu konsultacyjnego w dniach 11 i 19 lutego 2015 w godzinach od 16:00 – 19:00 zorganizowanego w Warsztacie Warszawskim przy pl. Konstytucji 4.

Opinie składać można za pomocą formularza (załącznik do pobrania niżej):

- drogą elektroniczną na adres: plantransportowy@um.warszawa.pl,

- osobiście w miejscach wyłożenia dokumentu,

- pocztą na adres Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Opinia powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy.

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011 r. nr 117 poz. 684).


Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: Plan Transportowy_tekst ze spisem terści.pdf, rozmiar pliku: 4777.74 KB)
    Pobierz
  2. 2.

    (plik: formularz_do_skladania_opinii.doc, rozmiar pliku: 37.5 KB)
    Pobierz