Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu

opublikowano: 2019-08-13 10:51, a.jankowska

Na zlecenie Biura Polityki Mobilności i Transportu została wykonana „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych”.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych została wykonana „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych”. Dokument ten został przyjęty i jest dostępny na stronie BIP m.st. Warszawy.

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/PM/Ogloszenia/Analiza+kosztow+i+korzy%C5%9Bci.htm


Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem.