Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Pomiary ruchu drogowego w czasie wzrostu zachorowań na SarsCov 2

opublikowano: 2020-10-26 09:02, a.jankowska

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce jak i w samej Warszawie spowodowaną liczbą zachorowań na SarsCov 2 wprowadzane są liczne ograniczenia, restrykcje i zalecenia w funkcjonowaniu życia publicznego mające na celu redukcję liczby zachorowań, co także przekłada się na zachowania komunikacyjne mieszkańców Stolicy.

Napis dużymi literami "KOMUNIKAT" Napis dużymi literami "KOMUNIKAT" a pod spodem trójkąt z wykrzyknikiem w środku.
fot. Napis

Wdrażanie kolejnych ograniczeń, restrykcji czy zakazów, jak chociażby nadanie Warszawie statusu „czerwonej strefy” ma wpływ na sytuację na stołecznych drogach. Podobnie jak w pierwszej połowie roku wiele osób, które do tej pory codziennie jechały do pracy, na uczelnię, czy do szkoły, zostaje w domach. Ma to konsekwencje dla miasta, np. utrudnia przygotowanie inwestycji budowlanych.

Dlatego też Biuro Polityki Mobilności i Transportu w porozumieniu z Zarządem Dróg Miejskich po analizie dostępnych danych o natężeniu ruchu na terenie miasta podjęło decyzję o niezawieszaniu możliwości prowadzenia pomiarów, tak jak miało to miejsce przed wakacjami. Wykonawcy będą mogli prowadzić pomiary natężenia ruchu pod warunkiem zastosowania publikowanych co tydzień wskaźników korekcyjnych (ZAŁĄCZNIK NA DOLE STRONY)

Podczas składnia do Biura Polityki Mobilności i Transportu lub Zarządu Dróg Miejskich dokumentacji projektowej lub opracowań zawierających rezultaty pomiarów ruchu wykonanych po 12.10.2020 r. prosimy o załączanie wyników pomiarów ruchu przed i po zastosowaniu współczynnika korekcyjnego.
Zgodnie z informacją podaną poniżej oraz zamieszczaną w wydawanych wytycznych do analiz komunikacyjnych uprzejmie informujemy, że z dniem 30.11.2020 r. kończy się okres, w którym możliwe jest prowadzenie pomiarów natężenia ruchu. Opracowania wykonane z wykorzystaniem pomiarów ruchu przeprowadzonych po 30.11.2020 r. mogą zostać zakwestionowane przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu lub Zarząd Dróg Miejskich.

Przypominamy, że pomiary natężenia ruchu należy wykonywać w okresie miarodajnym obrazującym istniejący rozkład ruchu. Za okres uznawany za miarodajny prosimy przyjąć dni tygodnia od wtorku do czwartku, w miesiącach: marzec – czerwiec i wrzesień – listopad, po ustabilizowaniu się ruchu z uwagi na okres wakacyjny, z wyłączeniem tygodni, w których występują święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz dni, w których występowały istotne utrudnienia i ograniczenia w ruchu. Pomiary natężenia ruchu należy wykonywać przy korzystnych warunkach atmosferycznych, pozostających bez wpływu na utrudnienia w ruchu oraz wybór środka transportu. Pomiary należy wykonać w dwóch szczytach komunikacyjnych w godzinach 7:00-9:00 i 15:00-17:00.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz m. st. Warszawy oraz jej nieprzewidywalnością w roku 2021 uprzejmie informujemy, że o możliwości prowadzenia pomiarów w sezonie wiosennym, tj. od dnia 01.03.2021 r. zostanie wydany stosowny komunikat. Mając na uwadze powyższe, prosimy o regularne monitorowanie treści publikowanych na niniejszej stronie.

Biuro Polityki Mobilności i Transportu i Zarząd Dróg Miejskich informują, że dopuszcza się korzystanie z pomiarów archiwalnych z roku 2017 i nowszych w przypadku braku znaczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i układzie drogowym w sąsiedztwie inwestycji, lub z roku 2019 i nowszych, jeśli w sąsiedztwie inwestycji doszło do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym lub układzie drogowym. W przypadku korzystania z danych o ruchu udostępnionych  przez ww. urzędy lub pozyskanych od podmiotów prywatnych prosimy o podanie źródła pochodzenia danych wraz z ewentualnym tytułem opracowania, w którym zostały one wykorzystane.


Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: współczynnik korekcyjny 42-48 tydzień.docx, rozmiar pliku: 12.35 KB)
    Pobierz