Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Aktualności

pt, 2016-08-26 13:55
Spotkania z Gilem Penalosą 5-6 września 2016 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Guillermo Penalosą, ekspertem w obszarze projektowania miast, mobilności miejskiej i zaangażowania obywatelskiego, założycielem i prezesem organizacji Miasto 8 80. Gil Penalosa przyjeżdża do Warszawy, aby podzielić się swoim doświadczeniem z mieszkańcami, aktywistami i urzędnikami w odniesieniu do aktualnie konsultowanej z mieszkańcami Warszawskiej Polityki Mobilności.

Czytaj dalej
śr, 2016-06-15 08:00
Konsultacje projektu dokumentu pn. "Warszawska polityka mobilności"

"Warszawska polityka mobilności" ma tworzyć warunki do sprawnego i bezpiecznego poruszania się po mieście. Dotyczy polityki przestrzennej miasta, poprawy jakości transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego oraz edukacji transportowej. To także przekształcanie ulic i placów Warszawy w przyjazne przestrzenie publiczne.

Czytaj dalej
śr, 2016-06-08 14:43
Projekt InDeV - zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkich chętnych do udziału w ankiecie dotyczącej przyczyn wypadków niechronionych uczestników ruchu, a więc pieszych i rowerzystów.

Czytaj dalej
pt, 2016-04-29 15:03
X Konferencja Miasto i Transport

W dniu 28 kwietnia 2016 r. odbyła się jubileuszowa X Konferencja Miasto i Transport w gmachu Politechniki Warszawskiej. Tematem konferencji był lokalny transport zbiorowy.

Czytaj dalej
wt, 2016-04-12 09:22
Akcja "Życzliwość na drodze"

Rozpoczęła się miejska akcja „Życzliwość na drodze”. Mieszkańcy stolicy mogą podzielić się swoimi pomysłami na poprawienie warunków na warszawskich drogach. Akcja ma na celu propagowanie dobrych manier oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa na drogach stolicy.

Czytaj dalej
pt, 2016-01-22 08:48
Rowerem i pieszo po Żoliborzu - konsultacje społeczne

Pomiędzy 25 stycznia a 19 lutego 2016r. trwać będą konsultacje społeczne dotyczące ruchu rowerowego i pieszego na Żoliborzu. Przedmiotem konsultacji jest projekt: „Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz w związku z projektami zgłoszonymi do budżetu partycypacyjnego wraz z analizą ruchu” przygotowany przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem, udziału w spotkaniach i zgłaszania uwag.

Czytaj dalej
wt, 2015-12-08 08:43
Nowy Warszawski Raport Rowerowy 2015

Zapraszamy do lektury szóstej edycji Warszawskiego Raportu Rowerowego, w którym podsumowujemy miniony sezon rowerowy. W Warszawie jest obecnie 457 km sieci infrastruktury rowerowej oraz ponad 7000 stojaków rowerowych w ponad 1300 lokalizacjach.

Czytaj dalej
czw, 2015-12-03 16:24
Spotkanie prasowe poświęcone wynikom WBR 2015

W czwartek, 3 grudnia o godz. 10.00 w Ratuszu odbyło się spotkanie prasowe poświęcone wynikom Warszawskiego Badania Ruchu 2015. Na spotkaniu obecni byli Jacek Wojciechowicz, zastępca prezydenta m.st. Warszawy; Mieczysław Reksnis, dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji oraz przedstawiciele konsorcjum wykonującego WBR 2015.

Czytaj dalej
pt, 2015-10-09 08:33
Konsultacje społeczne projektu dokumentu "Rozwój ruchu pieszego w Warszawie

W ramach realizacji polityki transportowej Urząd Miasta przygotował Politykę tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu pieszego, której głównym celem jest zwiększenie roli i jakości transportu pieszego z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup użytkowników w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Projekt dokumentu wprowadza jednolite standardy i wytyczne projektowania i wykonywania przestrzeni dla pieszych zwracając szczególną uwagę na jakość nawierzchni dla pieszych.

Czytaj dalej
śr, 2015-09-23 16:19
Warszawskie Badanie Ruchu online - zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Autobusem, samochodem, metrem, rowerem, a może pieszo? Skąd, dokąd i jak długo? Jak poruszają się Państwo po Warszawie? Od 24 września do 25 października dostępna będzie ankieta online Warszawskiego Badania Ruchu 2015.

Czytaj dalej
pt, 2015-07-03 10:16
Zakończył się I etap Warszawskiego Badania Ruchu 2015

Etap I Warszawskiego Badania Ruchu 2015 dobiegł końca, badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz pomiary zostały wykonane w terminie.

Czytaj dalej
ndz, 2015-05-31 08:00
Warszawskie Badanie Ruchu 2015 przebiega zgodnie z harmonogramem

Od kilku tygodni prowadzimy wywiady z mieszkańcami i pasażerami, pomiary ruchu drogowego, liczymy pasażerów oraz inne badania, które pomogą zbudować model ruchu dla Warszawy. Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych działań badawczych w ramach Warszawskiego Badania Ruchu 2015.

Czytaj dalej
czw, 2015-05-21 12:37
Finał Ligi Europejskiej na Stadionie Narodowym

Na widowni zasiądzie ponad 40 tys. widzów. Klub z Ukrainy zamówił dla swoich kibiców ponad 9,2 tys. biletów, z Hiszpanii – ponad 7,6 tys. biletów. Kolejną grupą kibiców pod względem liczebności będą widzowie z Polski – prawie 8 tys. osób i Niemiec – nieco ponad 6 tys. Mecz rozpocznie się o godz. 20.45.

Czytaj dalej
pon, 2015-05-18 10:16
Plan Transportowy m.st. Warszawy

„Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego (…)”, zwany także „Planem transportowym” powstał w wyniku realizacji zapisów Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym. Jego zakres ustala ww. Ustawa oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011 r. nr 117 poz. 684).

Czytaj dalej
wt, 2015-04-07 15:25
Rozpoczynamy Warszawskie Badanie Ruchu 2015

W dniu 8 kwietnia 2015 r. rozpoczęły się badania ankietowe oraz pomiary ruchu pojazdów i liczby pasażerów komunikacji miejskiej. Warszawskie Badanie Ruchu 2015 będzie pierwszym od 10 lat tak kompleksowym badaniem zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy i największym badaniem ruchu w Polsce.

Czytaj dalej