Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Nowe przepisy ruchu drogowego

opublikowano: 2015-12-08 13:17, a.golebiowska

W lipcu 2015 r. miała miejsce nowelizacja rozporządzenia do ustawy "Prawo o ruchu drogowym". Nowe przepisy ułatwią organizowanie ruchu rowerowego pod prąd, stosowanie śluz rowerowych, a także nowych znaków drogowych m.in. sierżantów rowerowych i trójkolorowych sygnalizatorów dla rowerzystów. Poniżej wyjaśniamy nowe elementy organizacji ruchu, które można spotkać w Warszawie.

Kontrapas rowerowy - pas ruchu wyłącznie dla ruchu rowerowego (ruch samochodów w tym kierunku jest niedozwolony). W drugą stronę ruch rowerowy może odbywać się na zasadach ogólnych razem z samochodami lub po wyznaczonym pasie ruchu dla rowerów. W takim przypadku wjazd w ulicę jednokierunkową oznakowany jest zakazem wjazdu z tabliczką „nie dotyczy rowerów”, a na przeciwległym końcu ulicy stosowany jest znak informacyjny F-19 informujący o układzie pasów ruchu.

Dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd bez wyznaczenia specjalnego pasa dla ruchu rowerowego - takie rozwiązanie może być stosowane na krótkich odcinkach ulic o charakterze uspokojonym, gdzie rowerzyści i kierowcy mogą się nawzajem dobrze widzieć. Często stosuje się oznakowanie innym kolorem wjazdu dla rowerów na ulicę jednokierunkową, ale nie jest to obowiązkowe. Na wjeździe pod znakiem zakaz wjazdu umieszczana jest tabliczka „nie dotyczy rowerów”.

Śluza rowerowa - wyznacza miejsce na jezdni na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, gdzie rowerzyści mogą oczekiwać na światło zielone przed stojącymi samochodami. Śluza rowerowa podczas zapalenia światła zielonego umożliwia rowerzystom ruszenie przed samochodami. Zazwyczaj oznaczona jest kolorem czerwonym.Śluza rowerowa powinna odpowiadać organizacji ruchu, tzn. np. gdy wyznaczony jest pas do skrętu w lewo, śluza rowerowa również powinna być odpowiednio oznaczona. Rowerzyści powinni zatrzymywać się w śluzie rowerowej po odpowiedniej stronie. W śluzie rowerzyści, nawet jeśli jadą w tym samym kierunku, powinni ustawiać się obok siebie tak, aby być dobrze widocznymi dla kierowców samochodów. Gdy skręt w lewo odbywa się ze wspólnego pasa, często stosowana jest dodatkowa śluza. Ułatwia ona manewr - rowerzysta najpierw zjeżdża do śluzy, a gdy zapali się dla niego światło zielone, przejeżdża skrzyżowanie na wprost. Skręt w lewo odbywa się „na dwa razy”, ale może być wygodnym rozwiązaniem w przypadku dużych skrzyżowań, dużego ruchu lub gdy rowerzyści nie czują się pewnie. Skrzyżowanie można także przejechać w „tradycyjny” sposób. Do śluzy rowerowej powinien być doprowadzony pas ruchu dla rowerów. W przypadku braku pasa, rowerzyści mogą z obu stron omijać stojące samochody. Nie ma też obowiązku korzystania ze śluzy. W przypadku braku pasa ruchu dla rowerów lub gdy rowerzyści nie czują się pewnie, mogą ustawić się z rowerem za stojącymi samochodami.

Sierżant rowerowy - to oznakowanie informacyjne stosowane na jezdni, gdy nie ma miejsca na wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów. Oznakowanie to wyznacza tor jazdy rowerzysty. Przypomina także kierującym samochodami o możliwości pojawienia się rowerzystów na jezdni oraz o konieczności odsunięcia się samochodem od prawej krawędzi jezdni tak, aby zostawić rowerzystom wystarczająco dużo miejsca.