Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Spotkanie ws. opiniowania projektów rowerowych – 25.01.2017 r.

opublikowano: 2017-02-08 14:07, a.golebiowska

W dniu 25 stycznia 2017 r. w Biurze Drogownictwa i Komunikacji w Pionie Inżyniera Ruchu odbyło się spotkanie w sprawie opiniowania projektów dotyczących rozwoju ruchu rowerowego. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Warszawskiej Masy Krytycznej, Biura Drogownictwa i Komunikacji oraz Zarządu Dróg Miejskich.

Na spotkaniu omówiono następujące tematy:

1.       projekt budowy drogi dla rowerów w ul. Instalatorów,

2.       projekt przebudowy drogi dla rowerów w ul. Grójeckiej,

3.       działanie bariery energochłonnej (U-14a) w ulicy Wybrzeże Gdyńskie w rejonie klubu sportowego „Spójnia”.

Na spotkaniu nie omówiono projektu przebudowy ulicy Grzybowskiej, ponieważ inwestor (ZDM) rozwiązał umowę z projektantem.

Kolejne spotkanie odbędzie się 15 lutego 2017 r. o godzinie 16.00 w sali 410 w siedzibie BDiK. Temat: Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie.