null

Analiza możliwości rozwiązania problemów transportowych dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem opracowania było ustalenie najpilniejszych potrzeb komunikacyjnych dzielnicy Targówek w układzie drogowym. Opracowanie zostało wykonane na zamówienie m.st. Warszawy przy aktywnym udziale przedstawicieli Rady i Zarządu Dzielnicy Targówek.

Celem opracowania było ustalenie najpilniejszych potrzeb komunikacyjnych dzielnicy Targówek w układzie drogowym.

Opracowanie zostało wykonane na zamówienie m.st. Warszawy przez Biuro Projektowo – Konsultingowe TRANSEKO Brzeziński, Dybicz, Szagała sp.j. w I kwartale 2017 r. przy aktywnym udziale przedstawicieli Rady i Zarządu Dzielnicy Targówek.

W opracowaniu, przy pomocy zaktualizowanego matematycznego modelu ruchu, zbadano 11 wariantów rozwoju układu drogowego i zarekomendowano do realizacji w pierwszej kolejności: wytworzenie ciągu ulic Codzienna – Łokietka – Pratulińska od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej, budowę ul. Nowo-Trockiej na odcinku od ul. Św. Wincentego do ul. Radzymińskiej, przedłużenie ul. Samarytanka od ul. Św. Wincentego do ul. Jórskiego, przedłużenie ul. Rolanda do planowanej ul. Nowo-Trockiej, budowę ul. Nowo-Ziemowita od ul. Rzecznej do Trasy Świętokrzyskiej, przebudowę ul. Bukowieckiej z pozostawieniem jednopoziomowego przejazdu przez linię kolejową Warszawa Wileńska – Zielonka, a także poprawę stanu technicznego 11 odcinków istniejących ulic lokalnych.

W wyniku analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy wytypowano 11 miejsc niebezpiecznych dla pieszych i opracowano dla nich koncepcje i wytyczne poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Przeanalizowano 16 szkół podstawowych pod kątem bezpieczeństwa ruchu w ich otoczeniu i warunków dotarcia do szkoły, a dla 3 wybranych szkół wykonano pomiary ruchu i badania ankietowe uczniów oraz zaproponowano rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo uczniów.

W opracowaniu zaproponowano także program rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie dzielnicy oraz budowy parkingów rowerowych.

Wyniki opracowania są podstawą do uwzględnienia rekomendowanych inwestycji i działań w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) i budżecie m.st. Warszawy.

Wykaz  przedsięwzięć w WPF wg stanu na dzień zamieszczenia niniejszej informacji (uchwała nr LIX/1539/2017 z dnia 14.12.2017 Rady m.st. Warszawy) znajduje się w pliku pn. Drogi Targówek i Ogólnomiejskie.

Załączniki: