null

Obwieszczenie Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

<p>Obwieszczenie Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2020.</p>

Obwieszczenie Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2020.

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz.U. 2019 poz. Nr 1461) zawiadamiamy o podjęciu uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co V-2