null

Komunikat dot. pomiarów natężenia ruchu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z nieulegającą poprawie sytuacją epidemiologiczną w Polsce jak i w samej Warszawie spowodowaną odnotowywaną liczbą zachorowań na SarsCov 2 utrzymywane są liczne ograniczenia, restrykcje i zalecenia w funkcjonowaniu życia publicznego mające na celu redukcję liczby chorych. Niektóre z wprowadzonych w ubiegłym roku restrykcji czy ograniczeń warunkowo są luzowane lub znoszone. To wszystko w konsekwencji przekłada się na zachowania komunikacyjne mieszkańców Stolicy.

Wdrażane kolejnych ograniczeń, restrykcji czy zakazów, czy ich  luzowanie w wybranych branżach gospodarki ma wpływ na sytuację na stołecznych drogach. Podobnie jak w ubiegłym roku wprowadzono dla szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych naukę zdalną. Część zakładów pracy decyduje się utrzymanie pracy zdalnej lub hybrydowej (rotacyjnej).  Ma to bardziej, ale też mniej oczywiste konsekwencje dla miasta, np. utrudnia przygotowanie inwestycji budowlanych.

Dlatego też Biuro Polityki Mobilności i Transportu w porozumieniu z Zarządem Dróg Miejskich po analizie dostępnych danych o natężeniu ruchu na trenie miasta podjęło decyzję o wznowieniu możliwości prowadzenia pomiarów od dnia 02.03.2021 r., na podobnych zasadach jak miało to miejsce przed okresem zimowym. Wykonawcy będą mogli prowadzić pomiary natężenia ruchu pod warunkiem zastosowania publikowanych co tydzień wskaźników korekcyjnych.

Podczas składnia do Biura Polityki Mobilności i Transportu lub Zarządu Dróg Miejskich dokumentacji projektowej lub opracowań zawierających rezultaty pomiarów ruchu wykonanych po 01.03.2021 r. prosimy o załączanie wyników pomiarów ruchu przed i po zastosowaniu współczynnika korekcyjnego.

Przypominamy, że pomiary natężenia ruchu należy wykonywać w okresie miarodajnym obrazującym istniejący rozkład ruchu. Za okres uznawany za miarodajny prosimy przyjąć dni tygodnia od wtorku do czwartku, w miesiącach: marzec – czerwiec i wrzesień – listopad, po ustabilizowaniu się ruchu z uwagi na okres wakacyjny, z wyłączeniem tygodni, w których występują święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz dni w których występowały istotne utrudnienia i ograniczenia w ruchu. Pomiary natężenia ruchu należy przy korzystnych warunkach atmosferycznych, pozostających bez wpływu na utrudnienia w ruchu oraz wybór środka transportu. Pomiary należy wykonać w dwóch szczytach komunikacyjnych w godzinach 7:00-9:00 i 15:00-17:00.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz m. st. Warszawy oraz jej nieprzewidywalnością w bieżącym roku uprzejmie informujemy, że zastrzegamy możliwość czasowego zawieszenia możliwości prowadzenia pomiarów natężenia ruchu. Mając na uwadze powyższe, prosimy o regularne monitorowanie treści publikowanych na stronach Urzędów.

Załączniki: