null

Autobus

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Żródło: m.st. Warszawa
Żródło: m.st. Warszawa

Podstawowym środkiem transportu zbiorowego w Warszawie są autobusy. Operatorzy działający na zlecenie ZTM obsługują linie dzienne miejskie i podmiejskie (265 linii, kwiecień 2019) i linie nocne (41 linie). Średnia długość linii autobusowej dziennej wynosi ok. 15,5 km, natomiast nocnej ok. 17 km.

Według stanu na  kwiecień 2019 r. tabor autobusowy liczył 1827 pojazdów. W chwili obecnej 100% taboru autobusowego to autobusy niskopodłogowe, 84% wyposażonych jest w klimatyzację a 80% posiada monitoring wewnętrzny. Wszystkie autobusy wyposażone są w wyświetlacze elektroniczne zewnętrzne i wewnętrzne. Natomiast 98% posiada zapowiedź głosową. W szczytach komunikacyjnych na liniach miejskich i podmiejskich kursuje: 1668 wozy (szczyt poranny) i 1640 wozów (szczyt popołudniowy). Liczba przystanków autobusowych wynosi 3568 na terenie Warszawy (w tym 14 wspólnych z komunikacją tramwajową) oraz 1581 poza Warszawą, co daje odpowiednio 1352 i 844 zespoły przystankowe. Średnia odległość międzyprzystankowa jest zróżnicowana: dla linii zwykłych wynosi 492,5 m, dla linii przyspieszonych 819 m, dla linii podmiejskich 752 m , dla linii ekspresowych  1412 m, a na liniach nocnych  531 m .
Wielkość planowanej, miesięcznej pracy przewozowej w komunikacji autobusowej wynosi ok. 9,5 mln wozokm (średnia planowana praca przewozowa na podstawie zawartych umów przewozowych). Szacunkowa liczba pasażerów przewożonych w ciągu miesiąca wyniosła ok.  43 mln (dane za 2013 r.).  Punktualność autobusów, rozumiana jako procentowy udział liczby odjazdów z punktu kontrolnego uznanych jako punktualne (w tolerancji +1, -3 min) w łącznej zaobserwowanej liczbie odjazdów w danym dniu (kwiecień 2012), mieści się w granicach 74,3 – 99%, w zależności od operatora, natomiast średnia dla wszystkich operatorów wyniosła 93%. Średnia prędkość komunikacyjna w przypadku linii zwykłych jest na poziomie ok. 21km/h, linii przyspieszonych – ok. 24,5 km/h , linii ekspresowych – ok. 26 km/h, linii podmiejskich – ok. 27 km/h.
Komunikacja autobusowa została uprzywilejowana poprzez tworzenie wydzielonych pasów ruchu. Obecnie (stan na 2014r.) w Warszawie funkcjonuje 66 km takich pasów. Na odcinku ponad 5 km tramwaje i autobusy poruszają się po wspólnym odcinku (TTA).

Więcej szczegółów na:  http://www.ztm.waw.pl/.

Transport autobusowy aglomeracyjny i dalekobieżny
W Warszawie zbiega się gęsta sieć linii autobusowych, obsługiwanych przez przedsiębiorstwa PPKS oraz innych przewoźników autobusowych. Autobusy dowożą pasażerów głównie do dworców położonych poza strefą śródmiejską (Dworzec Zachodni i Dworzec Wschodni (Lubelska)).
Dworzec Zachodni jest największym dworcem autobusowym, na którym odprawianych jest ok. 4,5 mln pasażerów rocznie w ruchu krajowym i międzynarodowym.
Pętla autobusowa Dworzec Wschodni (Lubelska) powstała pod koniec maja 2012 r. w wyniku remontu istniejącej wcześniej pętli autobusowej ZTM. W jej granicach umieszczono stanowiska dla autobusów miejskich i podmiejskich ZTM (1 peron) jak i autobusów dalekobieżnych (4 perony). Pętla jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Warszawa Wschodnia, od strony ulicy Lubelskiej i umożliwia przesiadkę z autobusów do pociągów dalekobieżnych oraz pociągów podmiejskich jadących do centrum Warszawy i do Lotniska  Chopina. Stanowiska pętli autobusowej są zadaszone i jest ona dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności i rowerzystów (od strony ul. Lubelskiej, pod zadaszeniem budynku, znajduje się monitorowany parking na 18 rowerów).