null

Badania ruchu w trakcie strajku nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z rozpoczęciem strajku nauczycieli w warszawskich placówkach oświatowych, w okresie strajku będziemy mieli do czynienia z niecodzienną, a co za tym idzie niemiarodajną sytuacją w zakresie podróży związanych z podstawowymi ich motywacjami tj. praca oraz nauka.

Ma to związek oczywiście z tym, że liczba podróży zostanie ograniczona, a cele podróży często ulegną zmianie – np. zamiast szkoły będzie to miejsce pracy opiekunów dziecka, a część podróży nie odbędzie się wcale w związku z koniecznością zapewnienia opieki dzieciom przez opiekunów w ich  miejscu zamieszkania. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do podmiotów przygotowujących i wykonujących pomiary ruchu i przewozów na terenie m.st. Warszawy o wstrzymanie się z ich realizacją do czasu zakończenia akcji strajkowej i rozpoczęcia normalnego funkcjonowania placówek oświatowych w Warszawie. Powyższe podyktowane jest tym, że pomiary wykonane w tym okresie nie będą mogły zostać uznane za miarodajne.