null

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Bezpieczeństwo ruchu drogowego to zbiór zasad dotyczących bezpieczeństwa poruszania się po drogach a także dziedzina zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków dla ruchu drogowego.

Podstawowe zasady ruchu drogowego zostały określone w „Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym w 1968”.  W Polsce najważniejszym aktem prawnym jest ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło lata 2011-2020 Dekadą Działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (Decade of Action for Road Safety). Jej celem jest ustabilizowanie, a następnie zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków na drogach w skali globalnej poprzez intensyfikację działań prowadzonych na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym. Miasto stołeczne Warszawa podjęło inicjatywę ONZ m.in. poprzez przygotowanie kampanii społecznych promujących bezpieczeństwo na warszawskich drogach, do których należą:
- Czerwone – stój, zielone – idź, to takie proste!
- Razem bezpieczni,
- Warszawska Linia Edukacyjna,
- Dni Transportu Publicznego,
- Bezpieczna droga do szkoły,
- Miasteczko komunikacyjne,
- konkurs – Zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze.

Nasze nowe kampania społeczne promujące bezpieczne zachowanie na drodze to:

- Bezpieczni w Warszawie - samochó i pieszy

- Bezpieczni w Warszawie - samochód i rower,

- Dodaj miastu (od)blasku,

- Samochód i pieszy,

- Szybko albo bezpiecznie,

- Uważaj na motocykle.

 

Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje coroczne raporty o stanie bezpieczeństwa na drogach w Warszawie. Ich treść dostępna jest na stronie ZDM: https://zdm.waw.pl/robi-sie/badania-i-analizy/raport-o-stanie-bezpieczenstwa-na-drogach

Bezpieczni w Warszawie - samochód i pieszy
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Bezpieczni w Warszawie - samochód i rower
Dodaj miastu (od)blasku
Samochód i pieszy
Szybko albo bezpiecznie
Uważaj na motocykle