null

Budowa modelu ruchu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wynik modelu symulacyjnego (przykładowy)
Wynik modelu symulacyjnego (przykładowy)

Model ruchu jest matematycznym odwzorowaniem procesów zachodzących w systemie transportowym.

Jest jednym z kluczowych narzędzi wspomagających nowoczesne zarządzanie rozwojem miasta, w tym prowadzenie prac planistycznych oraz podejmowanie strategicznych i jednostkowych decyzji z zakresu rozwoju systemu transportowego.

Model ruchu buduje się dla stanu istniejącego, ale wykorzystuje się też do prognozowania ruchu i przewozów, uwzględniając wieloletnie trendy zmian zachowań komunikacyjnych mieszkańców oraz plany rozwoju przestrzennego danego obszaru i systemu transportowego.
Model ruchu pozwala na:

  • uzyskanie pełnego obrazu funkcjonowania systemu transportowego,
  • analizę i ocenę funkcjonowania systemu transportowego, w szczególności poprzez określenie wielkości charakteryzujących jego funkcjonowanie, np. średnich prędkości,
  • optymalizację sieci transportowej oraz określanie najkorzystniejszych przebiegów i parametrów technicznych planowanych inwestycji,
  • badanie efektywności inwestycji poprzez obliczanie prognoz ruchu i przewozów oraz ustalenie kosztów i korzyści wynikających z realizacji danej inwestycji, co jest szczególnie ważne w przypadku projektów dofinansowanych z funduszy europejskich, 
  • określanie wpływu zmian w sieciach (zamknięcia, objazdy, budowa nowych odcinków)  na warunki ruchu i podróży oraz wybór najlepszych rozwiązań czasowych lub stałych.

Obecny model ruchu opiera się o wyniki Warszawskiego Badania Ruchu 2005 i późniejsze pomiary ruchu, ale konieczna jest jego aktualizacja, uwzględniająca zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców, będące wynikiem rozwoju ekonomicznego i przestrzennego miasta oraz rozbudowy systemu transportowego. 
Zbadanie zmian zachowań komunikacyjnych wymaga badań ankietowych, dlatego wykonuje się je w większych odstępach czasu - w Warszawie w latach 1969, 1980, 1993, 1998 i 2005. 

W celu uwzględnienia związków Warszawy z otaczającym obszarem, zamówienie obejmuje także obszar aglomeracji warszawskiej, którą określono jako zespół 26 jednostek administracyjnych, tworzony przez m.st. Warszawę oraz gminy: Łomianki, Izabelin, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Piastów, Michałowice, Raszyn, Lesznowola, Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Józefów, Otwock, Karczew, Wiązowna, Sulejówek, Halinów, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Marki, Nieporęt, Legionowo i Jabłonna (obszar aglomeracji przedstawiono na poniższej mapie).

Budowę modelu ruchu zaplanowano do 2 czerwca 2016 r.