null

Drogi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa jako węzeł drogowy. Połaczenia drogowe.

Warszawa jako międzynarodowy węzeł transportowy

W ruchu międzynarodowym Warszawa stanowi ważne ogniwo systemu transeuropejskich korytarzy drogowo-kolejowych (Trans European Network – TEN-T), łączących państwa członkowskie UE. Spośród dziesięciu głównych korytarzy sieci TEN, trzy przebiegają przez Warszawę:

-         Korytarz I – Warszawa - Białystok - Suwałki - Kowno - Ryga - Tallin - Helsinki, korytarz obejmuje:

 • drogę E-67 (nr 8) Szypliszki - Suwałki - Białystok - Warszawa (Via Baltica) objętą umową AGR, o projektowanych parametrach drogi ekspresowej S,
 • linię kolejową E75 Trakiszki - Białystok - Warszawa objętą umową AGC i zgłoszoną do umowy AGTC,

-         Korytarz II – Berlin - Poznań - Warszawa - Mińsk - Moskwa – Niżnyj Nowogorod; korytarz obejmuje:

 • szlak drogowy E30 Berlin - Warszawa - Mińsk (autostrada A-2)
 • linię kolejową E-20 Berlin - Kunowice - Warszawa - Terespol objętą umowami AGC i AGTC, z obwodnicą towarową CE20 Łowicz – Skierniewice – Łuków objętą umową AGTC),
 • Korytarz VI – Gdańsk - Warszawa(Łódź) - Katowice – Ostrawa - Brzecław; korytarz obejmuje:
  • szlak drogowy E77 z Gdańska do Warszawy i szlak E67 z Warszawy do Katowic (autostrada A-1), fragment drogi krajowej Nr 7 i 8,
  • linię kolejową E65.

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oprócz trzech ww. korytarzy koncepcja systemu transportowego uwzględnia czwarty, postulowany korytarz  KA – Gdańsk - Warszawa - Kowel – Konstanca – Odessa. Zakłada się, że będzie on obejmować fragment autostrady A-1 i drogi nr 10 oraz drogę nr 17, a także linię kolejową E28.

Warszawski węzeł drogowy

W warszawskim węźle drogowym zbiegają się następujące drogi znaczenia podstawowego:

-                cztery drogi krajowe o znaczeniu międzynarodowym objęte umową międzynarodową AGR:

 • E30 (Nr 2 GP) (Berlin) - Poznań - Warszawa - Siedlce - Terespol -(Mińsk),
 • E77 (Nr 7 GP/S) (Helsinki) - Gdańsk - Elbląg - Warszawa - Kraków - Chyżne - (Budapeszt),
 • E67 (Nr 8 GP) (Ryga) - Białystok - Warszawa - Piotrków Trybunalski - Wrocław - (Praga),
 • E372 (Nr 17 GP) Warszawa - Lublin - Hrebenne - (Lwów),

-                dwie drogi krajowe:

 • Nr 61(GP) Warszawa - Ostrołęka - Łomża – Augustów,
 • Nr 79 (G) Warszawa - Góra Kalwaria - Sandomierz - Kraków - Katowice - Bytom,

-                trzynaście dróg wojewódzkich:

 • Nr 580 (G) Warszawa - Kampinos – Sochaczew,
 • Nr 631 (GP/Z) Warszawa - Marki - Nieporęt - Zegrze - Nowy Dwór Mazowiecki,
 •  Nr 633 (G) Warszawa – Nieporęt,
 • Nr 634 (GP/G) Warszawa - Wołomin – Tłuszcz,
 • Nr 637 (GP) Warszawa – Węgrów,
 • Nr 719 (GP/G) Warszawa - Pruszków - Żyrardów – Kamion,
 • Nr 724 (GP/G) Warszawa - Konstancin Jeziorna - Góra Kalwaria,
 • Nr 801 (G/GP) Warszawa - Karczew - Wilga - Dęblin – Puławy,
 • Nr 898 (G/Z) Warszawa - Mościska - Babice Stare,
 • Nr 629 (G) Warszawa (Wolska - Al. Solidarności - Radzymińska),
 • Nr 706 (Z) Warszawa (17Styczna - Wirażowa),
 • Nr 711 (Z) Warszawa (Bysławska),
 • Nr 717 (G) Warszawa (Al. Jerozolimskie - Niemcewicza).

Regionalne połączenia drogowe

Warszawa stanowi centrum regionu mazowieckiego. Układ drogowy zapewnia połączenia z większością ważnych ośrodków województwa (Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów) położonych promieniście w odległości do 100 km od stolicy. Standard tych połączeń jest zróżnicowany. Najlepszy z Radomiem (droga ekspresowa S7), a najsłabszy z Ostrołęką i Ciechanowem.
Powiązania regionalne realizowane są drogami krajowymi oraz siecią dróg wojewódzkich, które wchodzą do centralnego obszaru miasta, wykorzystując układ ulic głównych:
- droga nr 580 - Warszawa – Leszno – Kampinos – Żelazowa Wola- Sochaczew,
- droga nr 631 - Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa,
- droga nr 633 - Warszawa – Rembelszczyzna – Nieporęt,
- droga nr 634 - Warszawa – Zielonka – Wołomin – Tłuszcz – Wólka Kozłowska,
- droga nr 637 - Warszawa – Stanisławów – Węgrów,
- droga nr 719 - Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion,
- droga nr 724 - Warszawa – Konstancin Jeziorna – Góra Kalwaria,
- droga nr 801 - Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin.