null

Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Biuro Infrastruktury

W dobie postępu technicznego, rozwoju cywilizacji i migracji ludzi do wielkich miast stoimy przed wyzwaniami związanymi z wykorzystywaniem energii dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i przemysłu. Propozycje odpowiedzi na pytania dot. perspektyw w zakresie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej starają się przedstawić uczestnicy dorocznych Forów Energetycznych organizowanych w Warszawie.

Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw organizowane jest przez Biuro Infrastruktury od 2005 r. Dotychczas odbyło się 16 edycji wydarzenia. Każdorazowo na podstawie konsultacji z uczestnikami rynku energii ustalana jest tematyka forum, przygotowywane są referaty do programu, zapraszani są przedstawiciele środowiska naukowego, organizacji społecznych, związków branżowych, administracji państwowej, samorządów, a także przedstawiciele innych państw.

Głównym celem Forum jest tworzenie optymalnych warunków funkcjonowania na terenie Warszawy wszystkich uczestników rynku energii – wytwórców, operatorów i odbiorców. Wydarzenie umożliwia zacieśnianie relacji pomiędzy uczestnikami rynku energii oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz usprawnienia bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej. Nie mniej istotne jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania energetyki. Nacisk położony jest również na podejmowanie inicjatyw zmierzających do zapewnienia ochrony konsumentom warszawskiego rynku energii.

W czasie dotychczasowych odsłon wydarzenia eksperci zastanawiali się m.in. nad tym, jak zapewnić Warszawie bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność miejskiej infrastruktury technicznej oraz jak skutecznie wdrażać mechanizmy efektywnego wykorzystywania energii.

Debatowano także nad tym, w jaki sposób uzyskać synergię w działaniu gmin i przedsiębiorstw energetycznych, aby z powodzeniem odpowiadać na wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym Warszawy i okolic. Interesującym wątkiem jednej z edycji Forum były też nowe kierunki wytwarzania i wykorzystywania energii w stolicy.

W ostatnich kilku latach często poruszanym tematem była konieczność poprawienia jakości powietrza w mieście. Zdaniem naukowców i innych uczestników Forum może to nastąpić dzięki racjonalnej polityce energetycznej Warszawy i dobrej współpracy miasta z sektorem energetycznym. Szansą na uzyskanie zadowalających rezultatów jest np. wykorzystywanie elektromobilności czy paliw gazowych.

W roku 2019 podczas Forum omawiane było wdrożenie w mieście długoterminowej strategii przyjętej przez Komisję Europejską, zakładającej zerową emisję dwutlenku węgla do 2050 roku. Do sukcesu w tym zakresie może doprowadzić jedynie zintegrowane działanie wokół transformacji energetycznej, podejmowane na różnych płaszczyznach i przez wiele środowisk. Powstrzymanie zmian klimatu jest jednak ważniejsze niż kiedykolwiek i wymaga jak najszybszego doprowadzenia do neutralności emisyjnej.