null

Inżynieria ruchu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Źródło: m.st. Warszawa
Źródło: m.st. Warszawa

Jak załatwić sprawę? Kliknij na odpowiedni odnośnik i postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie. W razie pytań skontaktuj sie z nami.

 

Zajęcie pasa drogowego:

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności (np. ogródki gastronomiczne, targowiska, autokomisy, składowanie materiałów)

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Organizacja ruchu:

Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu i zatwierdzenie organizacji ruchu

Imprezy organizowane w pasie drogowym dróg publicznych:

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny

Przejazdy pojazdów nienormatywnych

wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII

 

Kontakt:

Biuro Polityki Mobilności i Transportu

ul. Marszałkowska 77/79

00-683 Warszawa

Sekretariat - IV piętro, pokój 414

tel: 22 44-30-626

fax: 22 44-30-632