null

Kolej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Źródło: m.st. Warszawa
Źródło: m.st. Warszawa

W Warszawskim Węźle Kolejowym zbiegają się linie kolejowe o znaczeniu państwowym i lokalnym. Ze względu na warunki techniczne i bezpieczeństwo ruchu dzielą się one na linie magistralne, I-rzędne, II-rzędne i III-rzędne.

Są to:
- trzy magistralne linie kolejowe o państwowym znaczeniu objęte umowami międzynarodowymi AGC i AGTC:
• E20 (Nr 3, 2) (Berlin) - Kunowice - Poznań - Warszawa - Terespol - (Moskwa) – AGC, AGTC,
• E65 (Nr 9, 4) Gdańsk - Warszawa - Katowice (CMK) – AGC, AGTC,
• E75 (Nr 449, 6) Warszawa - Białystok - Kuźnica Białostocka - (Sankt Petersburg) – AGC;
- jedna pierwszorzędna linia kolejowa oczekująca na wpisanie do umów europejskich AGC i AGTC: E28 (Nr 7) Warszawa - Pilawa - Dęblin - Lublin – Dorohusk;
- dwie magistralne i pierwszorzędne linie kolejowe o państwowym znaczeniu nie objęte umowami międzynarodowymi:
• Nr 1 Warszawa - Koluszki - Częstochowa - Katowice (magistralna),
• Nr 8 Warszawa - Radom - Kraków (I-rzędne),
- jedna linia kolejowa o lokalnym znaczeniu: WKD (Warszawska Kolej Dojazdowa) Warszawa - Milanówek - Grodzisk Mazowiecki.
W sumie, system kolei podmiejskiej w aglomeracji warszawskiej składa się z 7 zelektryfikowanych linii promieniście zbiegających się w centrum Warszawy oraz linii WKD. Pociągi podmiejskie kursuj się po tzw. linii średnicowej i wykorzystują główne stacje osobowe Warszawy. Długość linii kolejowych na terenie Warszawy, po których kursują pociągi pasażerskie, wynosi ok. 95 km. Zlokalizowanych jest na nich 10 stacji i 37 przystanków.

W Warszawie funkcjonuje wydzielona linia Warszawskiej Kolei Dojazdowej  obsługująca połączenie Grodziska Mazowieckiego z Warszawa Centralną. W przewozach regionalnych i aglomeracyjnych związanych z dojazdami do Warszawy funkcjonuje dwóch operatorów, tj. Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. (KM) oraz Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. (SKM).
1 czerwca 2012 uruchomione zostało połączenie kolejowe Lotniska Chopina z centrum Warszawy. Do obsługi linii „lotniskowej” Szybka Kolej Miejska kupiła 13 Elfów od bydgoskiej Pesy. Kosztowały prawie 300 mln zł. Zakup pociągów został dofinansowany z funduszy unijnych. Wysokość dofinansowania to prawie 178 mln zł. Stacja jest obsługiwana również przez pociągi Kolei Mazowieckich.

Spółka Szybka Kolej Miejska (SKM Sp. z o.o.) została zawiązana w celu uzupełnienia oferty przewozowej na liniach kolejowych w aglomeracji warszawskiej, w obszarze wyznaczonym następującymi stacjami krańcowymi: Otwock, Pruszków, Sulejówek Miłosna, Legionowo, Wieliszew. W roku 2005 zakupiono tabor i w oparciu o licencję przewozową została uruchomiona działalność przewozowa na trasie  Warszawa Zachodnia – Warszawa Falenica (linia S-1).
1 lipca 2006 r. zawieszone zostało kursowanie linii S1 na trasie Warszawa Falenica – Warszawa Zachodnia.  Jednocześnie uruchomiona została linia S2 na trasie:
- Sulejówek Miłosna – Sulejówek – W-wa Wola Grzybowska – W-wa Wesoła – W-wa Rembertów
– W-wa Wschodnia – W-wa Stadion – W-wa Powiśle – W-wa Śródmieście – W-wa Ochota
– W-wa Zachodnia – W-wa Włochy – W-wa Ursus – Piastów – Pruszków.
W roku 2010 linia S1 została przywrócona i od grudnia 2010 kursuje na trasie z Pruszkowa przez Warszawę Zachodnią, Śródmieście i Wschodnią do Otwocka. Linia S-2 od grudnia 2010 do końca maja 2012 roku kursowała między Sulejówkiem-Miłosną i Dworcem Zachodnim. Od początku czerwca 2012 r. w związku z oddaniem do użytku tunelu oraz stacji pod portem lotniczym linia obsługuje relację Warszawa Lotnisko Chopina - Sulejówek - Miłosna. Ponadto uruchomiona została kolejna linia S-3 kursująca w relacji Warszawa Lotnisko Chopina – Legionowo Piaski. W marcu 2010 roku powstała linia S-9, kursująca pierwotnie w relacji Warszawa Gdańska – Wieliszew, natomiast od 03.09.2012 r. linia została wydłużona do stacji Warszawa Zachodnia. Początkowo przewozy na tej trasie realizowane były przez Koleje Mazowieckie, jednakże od września 2011 stopniowo do realizacji wprowadzano pociągi SKM, które w całości przejęły obsługę na linii S-9 w grudniu 2011. Uzupełnieniem tej linii jest linia S90, kursujaca w dni powszednie między stacjami Warszawa Zachodnia z Warszawa Gdańska. 
Szybka Kolej Miejska wykorzystuje pojazdy typu:
- 14WE (trójwagonowe elektryczne zespoły trakcyjne), których obecnie posiada 2 sztuk; podaż miejsc w jednym pojeździe wynosi 477 miejsc ogółem, w tym 192  siedzące;
- 19WE (4-wagonowe elektryczne zespoły trakcyjne), których obecnie posiada 4 sztuki; podaż miejsc w jednym pojeździe wynosi 653 miejsca ogółem w tym 183 siedzące.
- 27WE (ELF – 6-wagonowe elektryczne zespoły trakcyjne), których posiada 13 sztuk; podaż miejsc w jednym pojeździe wynosi 901 miejsc ogółem w tym 274 siedzące.
- 35WE, których posiada 9 sztuk; podaż miejsc w jednym pojeździe wynosi 903 miejsca ogółem w tym 288 siedzących.

Schemat linii komunikacji szynowej: http://www.ztm.waw.pl/pokazmapy.php?i=16&l=1
Więcej informacji o SKM: http://www.skm.warszawa.pl
Więcej informacji o KM: http://www.mazowieckie.com.pl/
Więcej informacji o WKD: http://www.wkd.com.pl/