null

Kolejne spotkanie Komisji Dialogu Społecznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Źródło: UM Warszawa
Źródło: UM Warszawa

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne spotkanie działającej przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu, którego przedmiotem była dyskusja na temat pracy komisji ds. wypadków drogowych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Biura Polityki Mobilności i Transportu, Zarządu Dróg Miejskich, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz Straży Miejskiej.

W związku z dużym zainteresowaniem społecznym pracami komisji powypadkowych przypominamy, że zwoływane są one po każdym wypadku drogowym ze skutkiem śmiertelnym, w ciągu 5 dni od zdarzenia, w porze dnia zbliżonej do godziny wypadku. Zadaniem komisji, w której każdorazowo uczestniczą przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Biura Polityki Mobilności i Transportu oraz ZDM, jest stwierdzenie czy do wypadku doszło tylko i wyłącznie na skutek błędu uczestnika ruchu drogowego, czy też występowały w otoczeniu drogi inne czynniki, które miały związek z zaistnieniem wypadku lub przyczyniły się do powiększenia jego skutków. Dokonywana jest lustracja miejsca zdarzenia, oceniane warunki drogowe, zbierane są również uwagi dotyczące drogi i jej otoczenia (w tym oznakowania pionowego i poziomego, stanu drogi i oznakowania w rejonie miejsca zdarzenia). Formułowane są również ewentualne dyspozycje polustracyjne zawierające wnioski inżynieryjne a także dotyczące nadzoru załóg Policji lub Straży Miejskiej, działań kontrolno-profilaktycznych itp.

Za sporządzenie protokołu z prac komisji odpowiedzialna jest Policja, która równolegle (w ramach prowadzonych czynności dochodzeniowych pod nadzorem prokuratora),  dokonuje oceny prawidłowości zachowania uczestników ruchu czy też stanu technicznego pojazdów biorących udział w wypadku (powyższe informacje nie są uwzględniane w protokole przedmiotowej komisji).

Podczas wczorajszego spotkania ustalone zostało, że po każdym zatwierdzeniu protokołu informacja o pracach komisji wraz z najistotniejszymi wnioskami publikowana będzie na stronie www.transport.um.warszawa.pl.