null

Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Okładka
Okładka

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy w celu ustalenia sposobu prowadzenia ruchu rowerowego na drogach publicznych znajdujących się w granicach dzielnicy Żoliborz oraz poprawy warunków ruchu pieszego.

W koncepcji zaproponowano przede wszystkim rozwiązania dostosowujące istniejące odcinki dróg publicznych do ruchu rowerzystów po istniejących jezdniach, dzięki zastosowaniu różnego rodzaju środków technicznych (np. wpływających na uspokojenie ruchu) i odpowiedniej organizacji ruchu (np. pasy i kontrapasy rowerowe, dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd). Ponadto zaproponowano usprawnienia dla pieszych w postaci uzupełnienia przejść dla pieszych, usunięcia barier komunikacyjnych utrudniających poruszanie się pieszych (w tym uporządkowanie parkowania). Na potrzeby koncepcji wykonano analizy ruchu związane z systemem transportowym Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Dzielnicy Żoliborz. W opracowaniu przeanalizowano również projekty złożone w ramach budżetu partycypacyjnego.
Opracowanie zostało podzielone na cztery etapy. Wyniki prac wykonanych w etapie I (inwentaryzacja, badania natężeń ruchu) oraz w etapie II (pomiary i analizy ruchu, założenia koncepcyjne, analiza projektów złożonych do Budżetu Partycypacyjnego) zostały przedstawione podczas konsultacji społecznych (etap III). W wyniku konsultacji w opracowaniu zostały uwzględnione opinie mieszkańców oraz zaproponowane rozwiązania, które w najlepszy sposób spełniałyby ich oczekiwania jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo oraz wygodę poruszania się dla wszystkich użytkowników ruchu. Zgromadzone opinie i uwagi zostały opracowane i w większości uwzględniane w ostatecznej wersji dokumentu (etap IV).

Załączniki: