null

Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego w centralnym obszarze Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego w centralnym obszarze Warszawy w związku z uruchomieniem Systemu Roweru Publicznego wraz z wytycznymi do projektów organizacji ruchu (2013 r.)

W koncepcji dokonano analizy całego układu drogowego na obszarze centralnym miasta pod kątem obowiązującej stałej organizacji ruchu i wytypowano odcinki dróg, na których zaproponowano wprowadzenie nowej organizacji ruchu dostosowującej wybrane odcinki dróg do ruchu rowerowego. W obszarze centralnym – intensywnie zurbanizowanym, na którym jednocześnie funkcjonuje siatka ulic lokalnych o stosunkowo niewielkim natężeniu ruchu korzystne jest wprowadzanie rozwiązań technicznych takich jak uspokojenie ruchu czy wydzielanie pasów rowerowych ułatwiających wykorzystanie alternatywnego środka transportu jakim jest rower. Podstawową wadą systemu dróg rowerowych w Warszawie jest brak ich ciągłości szczególnie w centralnym obszarze miasta, zgodnie z polityką transportową miasta zawartą w Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne system transportu rowerowego powinien stwarzać możliwość szybkiego, sprawnego i bezpiecznego przejazdu rowerem przez całe miasto. Ustalone w koncepcji zasady ruchu rowerowego mogą stać się podstawą przygotowania projektów organizacji ruchu.

Załączniki: