null

Międzynarodowy węzeł transportowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ruchu międzynarodowym Warszawa stanowi ważne ogniwo systemu transeuropejskich korytarzy drogowo-kolejowych (Trans European Network – TEN), łączących państwa członkowskie UE.

Spośród dziesięciu głównych korytarzy sieci TEN, trzy przebiegają przez Warszawę:

-         Korytarz I – Warszawa - Białystok - Suwałki - Kowno - Ryga - Tallin - Helsinki, korytarz obejmuje:

  • drogę E-67 (nr 8) Szypliszki - Suwałki - Białystok - Warszawa (Via Baltica) objętą umową AGR, o projektowanych parametrach drogi ekspresowej S,
  • linię kolejową E75 Trakiszki - Białystok - Warszawa objętą umową AGC i zgłoszoną do umowy AGTC,

-         Korytarz II – Berlin - Poznań - Warszawa - Mińsk - Moskwa – Niżnyj Nowogorod; korytarz obejmuje:

  • szlak drogowy E30 Berlin - Warszawa - Mińsk (autostrada A-2)
  • linię kolejową E-20 Berlin - Kunowice - Warszawa - Terespol objętą umowami AGC i AGTC, z obwodnicą towarową CE20 Łowicz – Skierniewice – Łuków objętą umową AGTC),
  • Korytarz VI – Gdańsk - Warszawa(Łódź) - Katowice – Ostrawa; korytarz obejmuje:
    • szlak drogowy E77 z Gdańska do Warszawy i szlak E67 z Warszawy do Katowic (autostrada A-1), fragment drogi krajowej Nr 7 i 8,
    • linię kolejową E65.

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oprócz trzech ww. korytarzy koncepcja systemu transportowego uwzględnia czwarty, postulowany korytarz  KA – Gdańsk - Warszawa - Kowel – Konstanca – Odessa. Zakłada się, że będzie on obejmować fragment autostrady A-1 i drogi nr 10 oraz drogę nr 17, a także linię kolejową E28.