null

Model ruchu aktualizacja 2019

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od stycznia 2022 r. dostępna jest aktualizacja miejskiego modelu ruchu.

Model został zaktualizowany dla stanu na rok 2019. W celu odróżnienia go od poprzednich aktualizacji nosi nazwę Model Ruchu Aglomeracji Warszawskiej 2019 (MRAW 2019).

W celu udostępnienia zaktualizowanego MRAW 2019, prosimy o kontakt na e-mail  model@um.warszawa.pl.

Wykorzystując informacje i materiały zawarte w plikach udostępnionych przy pomocy niniejszej strony prosimy o wskazywanie źródła, poprzez cytowanie: „Model Ruchu Aglomeracji Warszawskiej 2019, Warszawa, listopad 2021”.

Jednostką odpowiedzialną za aktualizację i prowadzenie modelu ruchu jest Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Raport z aktualizacji modelu znajduje się do pobrania poniżej:

Załączniki: