null

Nowy rachunek bankowy dla opłaty skarbowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

<p>Od 1 stycznia 2020 r. w Mieście Stołecznym Warszawa będzie funkcjonował jeden rachunek bankowy dla opłaty skarbowej.</p>

Od 1 stycznia 2020 r. w Mieście Stołecznym Warszawa będzie funkcjonował jeden rachunek bankowy dla opłaty skarbowej.

W związku z tym, wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać wyłącznie na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Wpłaty dokonane po 31 grudnia 2019 r. na poprzedni rachunek bankowy będą automatycznie odsyłane na konto zleceniodawcy, a wydruki potwierdzające wpłatę na zamknięty rachunek nie będą mogły zostać uznane za dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.