null

Nowy "Warszawski raport o ruchu pieszym 2018"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią "Warszawskiego raportu o ruchu pieszym 2018". Znajdziecie w nim Państwo ciekawe i przydatne informacje z zakresu bezpieczeństwa pieszych, miejsc zwiększonego zagrożenia dla pieszych, pomiaru ruchu, usuwania barier architektonicznych, dobrych praktyk, planów na najbliższe lata i wiele innych.

Rozwój ruchu pieszego w Warszawie stanowi jedno z głównych wyzwań w zakresie kształtowania polityki transportowej miasta. Zagrożenie pieszych jest od lat istotnym problemem w punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podejmowane są zatem działania mające na celu poprawę tej sytuacji. Na przestrzeni 10 lat, tj. od 2008 do 2017 r. liczba wypadków zmniejszyła się o 44%, jednak tendencja spadkowa uległa zahamowaniu. Wypadki z udziałem pieszych stanowią aż 41% wszystkich wypadków. W celu poprawy tej sytuacji i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych podejmowane są różnorodne działania jak np. audyty bezpieczeństwa przejść dla pieszych, montaż aktywnych przejść dla pieszych, wyposażenie sygnalizacji świetlnej w sygnały dźwiękowe, budowa i modernizacja istniejących sygnalizacji świetlnych, wprowadzanie elementów uspokojenia ruchu, doświetlanie przejść dla pieszych oraz budowa i modernizacja oświetlenia.

Ponadto podejmowane są również działania na rzecz zwiększenia dostępności, funkcjonalności i komfortu użytkowania przestrzeni dla pieszych, jak usuwanie barier architektonicznych z warszawskich ulic, obniżanie krawężników, montowanie płyt ostrzegawczych, wind lub pochylni w przypadku schodów, porządkowanie parkowania, usuwanie elementów niezwiązanych z funkcją drogi, zwiększanie spójności układu tras pieszych, wprowadzanie stref Tempo 30 i wreszcie tworzenie miejsc atrakcyjnych i przyjaznych dla pieszych np. Bulwary Wiślane. Te i wiele innych ciekawych informacji znajdziecie Państwo w nowym Warszawskim raporcie o ruchu pieszym 2018.

Zachęcamy do lektury!

Załączniki: