null

Ocena realizacji Strategii Transportowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W celu sprawdzenia stopnia realizacji Strategii Transportowej, trzy lata po jej uchwaleniu, Biuro Polityki Mobilności i Transportu (dawne Biuro Drogownictwa i Komunikacji) zleciło w 2012 roku wykonanie opracowania pn. „Ocena realizacji Strategii Transportowej m.st. Warszawy”.

Zawiera ona analizę stanu istniejącego systemu transportowego oraz opis działań, które zostały podjęte od czasu uchwalenia Strategii a także stan ich zaawansowania. Autorzy dokumentu przedstawili także rekomendacje dotyczących rozwoju poszczególnych podsystemów transportowych.

Załączniki: