null

Orzeczenia o stanie zdrowia taksówkarzy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

<p>M.st. Warszawa informuje, że pod koniec minionego roku wprowadzono dodatkową formę potwierdzania odpowiedniego stanu zdrowia kierowców taksówek.</p>

M.st. Warszawa informuje, że pod koniec minionego roku wprowadzono dodatkową formę potwierdzania odpowiedniego stanu zdrowia kierowców taksówek. Wersyjność orzeczenia wynika ze stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Obecnie dokumentem stwierdzającym odpowiedni stan zdrowia, wymaganym do prowadzenia działalności polegającej na transporcie drogowym osób taksówką, jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, zawierające dwie pieczęcie.

Pieczęcie powinny potwierdzać posiadanie przez lekarza orzecznika dwóch rodzajów uprawnień, tj. do wykonywania badań profilaktycznych oraz do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców. Orzeczenie to wydawane jest w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy.

Dotychczasowa forma dokumentowania odpowiedniego stanu zdrowia kierowcy jest w dalszym ciągu dopuszczalna. Polega ona na przedkładaniu dwóch orzeczeń lekarskich (pierwsze z nich wydawane na podstawie Kodeksu Pracy, drugie zaś na podstawie ustawy o kierujących pojazdami). Orzeczenia w takiej formie także będą akceptowane przez organ licencyjny.  

Nadal pozostaje obowiązek uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.  

Powyższe informacje przekazane zostały przez miasto przedstawicielom związków zawodowych i organizacji zrzeszających taksówkarzy na spotkaniu, jakie odbyło się 16 grudnia 2016 roku oraz w formie informacji pisemnej.