null

Oznakowanie taxi

Drukuj otwiera się w nowej karcie
oznakowanie warszawskiej taksówki

Zmiany w oznakowaniu warszawskich taksówek.

30 lipca 2014 r. weszły w życie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie:

  • dodatkowych oznaczeń taksówek – nr LXXXV/2184/2014 (Dz. Urz.Woj.2014. 6872);

  • przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami –   nr LXXXV/2185/2014 (Dz.Urz.Woj.2014.6873).

Nowe regulacje wprowadzone przez Radę m.st. Warszawy skutkować będą usunięciem ze stołecznych taksówek tabliczki zawierającej informacje o taryfie opłat umieszczonej na przedniej szybie oraz tabliczki z informacjami o możliwości kierowania skarg. Wszystkie powyższe dane zawarte będą jedynie na tabliczce umieszczonej w lewym górnym rogu szyby, tylnych, prawych drzwi pojazdu.

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy po wejściu w życie nowej uchwały będzie wydawać jedynie:

  • identyfikator kierowcy taksówki wg nowego wzoru;
  • tabliczkę informacyjną opatrzoną hologramem.

W pozostałe oznaczenia cechujące warszawskie taksówki (według nowych regulacji) przewoźnicy będą zaopatrywać się we własnym zakresie:

  • pas żółto-czerwony (nie ulega zmianie);
  • numer boczny (nie ulega zmianie);
  • herb Warszawy (zgodny ze wzorem określonym w Statucie miasta stołecznego Warszawy;
  • tabliczka zawierająca informacje o cenach (tabliczka oprócz informacji o stawce taryfy dziennej będzie zawierała także informację o wysokości opłaty początkowej).

Przedsiębiorcy, wykonujący transport drogowy taksówką, zobowiązani są do wypełnienia zaleceń regulacji, nie później niż w okresie sześciu miesięcy od dnia jej wejścia w życie to jest do dnia 31 stycznia 2015 roku.

Wprowadzono również zmiany w przepisach porządkowych, związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami. Każdy taksówkarz zobowiązany jest posiadać egzemplarz przepisów i udostępniać je na żądanie pasażera.       

Uchwały można pobrać ze strony internetowej Urzędu m.st. Warszawy, pod adresem:
www.bip.warszawa.pl >zarządzenia i uchwały

Herb m.st. Warszawy, który stanowi jeden z elementów oznaczenia taksówek, jest zastrzeżonym znakiem towarowym m.st. Warszawy. Jego bezprawne wykorzystanie należy zgłosić na za pomocą Miejskiego Centrum Kontaktu 19 115. Więcej na temat herbu i zasad, jakie wiążą się z jego wykorzystaniem.

Podstawa prawna: uchwała nr LXXXV/2184/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6872)

Podstawa prawna: zarządzenie nr 6537/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 września 2014 r. w sprawie określenia wzoru tabliczki informacyjnej opatrzonej hologramem i identyfikatora kierowcy taksówki opatrzonego hologramem

oznakowanie warszawskiej taksówki
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Taxi. Sprawdź zanim wsiądziesz
Taxi. Sprawdź zanim wsiądziesz
Wybierz bezpieczeństwo. Jedź warszawską taksówką

Załączniki: