null

Prognoza oddziaływania na środowisko

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Źródło: m.st. Warszawa
Źródło: m.st. Warszawa. Rozmieszczenie terenów zieleni na obszarze Warszawy

Prognoza oddziaływania na środowisko jest formalnie wymaganym przez przepisy prawa ochrony środowiska dokumentem oceniającym projekty planów, strategii i programów, których realizacja może znacząco oddziaływać na środowisko.Opracowanie odnosi się do większości zagadnień, a zwłaszcza celów i zadań formułowanych w projekcie Strategii. Omówiono zawartość Strategii oceniając powiązania z innymi dokumentami polskimi i europejskimi dotyczącym rozwoju transportu oraz ochrony środowiska.

 „Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii …” została opracowana zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 oraz w oparciu o pismo uzgadniające zakres prognozy wydane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Środowiska i Rolnictwa i opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. W I kwartale 2008 roku „Prognoza …” wraz z projektem „Strategii …” została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Załączniki: