null

Rondo Waszyngtona

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem opracowania było przygotowanie koncepcji utworzenia przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych w poziomie jezdni na zachodnim wlocie Ronda Waszyngtona oraz dostosowanie sygnalizacji świetlnej do projektowanych zmian w organizacji ruchu.

W ramach opracowania wykonana została koncepcja stałej organizacji ruchu oraz sygnalizacji świetlnej dla ronda Waszyngtona w Warszawie oraz koncepcja wyznaczenia przejścia dla pieszych w poziomie jezdni dla dwóch wariantów:

1. z zachowaniem przejścia podziemnego,

2. z zamknięciem przejścia podziemnego.

 

Przeprowadzono pomiary i wykonano prognozy ruchu, w tym dla ruchu pieszego i rowerowego oraz przeprowadzono badania ankietowe identyfikujące potrzeby pieszych. Przeanalizowano warunki ruchu na skrzyżowaniu z podaniem wskaźników jakościowych m.in. długości kolejek, straty czasu. Wykonano analizę możliwość wytyczenia naziemnego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowych z zachowaniem przejścia podziemnego pod rondem oraz jego likwidacji. Zbadano występowania ew. kolizji oraz oszacowano koszty realizacji projektowanej zmiany organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania.

Załączniki: