null

Ruch rowerowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
przyrost tras rowerowych w Warszawie
przyrost tras rowerowych w Warszawie

Rower jest najbardziej przyjaznym dla środowiska środkiem transportu. W ostatnich latach rower zaczął być doceniany jako wygodny środek transportu i traktowany przez kierowców jako pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego. Śladem innych miast europejskich Warszawa zachęca do ograniczania komunikacji samochodowej stawiając na transport publiczny, aktywizując mieszkańców do ruchu rowerowego i pieszego.

Warszawa staje sie miastem coraz bardziej przyjaznym dla rowerzystów, długość sieci rowerowej mierzy obecnie prawie 645 km dróg rowerowych. Gęstość sieci wynosi 0,37 km na 1000 mieszkańców.

Obserwujemy znaczny wzrost ruchu rowerowego w mieście. W drugim kwartale 2015 r. przeprowadzono kompleksowe badanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy w ramach Warszawskiego Badania Ruchu 2015. Podczas realizacji badania przeprowadzono 17000 wywiadów z mieszkańcami Warszawy, w których odpowiadali na pytania min. jakimi środkami transportu poruszają się po mieście. Z badania wynika, że rowerami wykonywanych jest 3,1 % podróży ogółem, natomiast wśród podróży niepieszych rower ma udział na poziomie 3,8 %. W nastepnych latach z pomiarów dokonywanych za pomocą zliczania rowerzystów w punktach automatycznych wynika, że udział ruchu rowerowego stale rośnie:

2016 r. - 4,2%

2017 r. - 5,5%

2018 r. - 7,0%

2019 r. - 7,5% 

Najchętniej rowerem poruszają się osoby w wieku 16-19 lat. Większość podróży trwa do 30 minut.

Rozbudowa infrastruktury rowerowej oraz promocja ruchu rowerowego stanowią realizację uchwalonej przez Radę Miasta w 2009 r. Strategi i Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego. W Strategii tej ruch rowerowy traktowany jest priorytetowo.
Celem jest zachęcenie do podróżowania rowerem dzięki:
- rozbudowie infrastruktury dróg i parkingów rowerowych, zapewniajacych bezpieczne korzystanie z rowerów;
- uruchomieniu systemu roweru publicznego (Veturilo);
- tworzeniu parkingów w systemie Bike+Ride;
- wzmocnieniu instytucjonalnym jed nostek miejskich zajmujących sie ruchem rowerowym.

W Warszawie powołany został Pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej - wiecej informacji można znaleźć na: http://www.rowery.um.warszawa.pl/pe-nomocnik-ds-komunikacji-rowerowej