null

Spotkania ws. opiniowania projektów rowerowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Spotkania ws. opiniowania projektów rowerowych

Począwszy od grudnia 2016 r. w Biurze Polityki Mobilności i Transportu (d. Biuro Drogownictwa i Komunikacji) odbywają się cyklicznie spotkania przedstawicieli Biura z podmiotami zewnętrznymi (w tym organizacjami pozarządowymi) zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi ruchu rowerowego w m.st. Warszawa i jego rozwoju. Spotkania organizowane są w razie zaistnienia potrzeby omówienia konkretnego zagadnienia, z inicjatywy przedstawicieli Biura lub organizacji zewnętrznych. Na spotkaniach podejmowane są sprawy techniczne jak również formalne związane z realizowanymi lub planowanymi projektami dotyczącymi rozwoju ruchu rowerowego, w szczególności kwestie związane z wytyczaniem i budową nowych dróg rowerowych czy przebudową już istniejących układów drogowych.  Omawiane są również funkcjonujące rozwiązania drogowe.

Spotkania ws. opiniowania projektów dotyczących rozwoju ruchu rowerowego odbyły się:

- 21 grudnia 2016 r.

- 27 grudnia 2016 r.

- 11 stycznia 2017 r.

- 25 stycznia 2017 r.

- 15 lutego 2017 r.

- 1 marca 2017 r.

- 15 marca 2017 r.

- 5 kwietnia 2017 r.

- 17 maja 2017 - zaproszenie na spotkanie

- 21 listopada 2017 r.

- 12 grudnia 2017 r. - zaproszenie na spotkanie