null

Spotkanie w dniu 21 grudnia 2016 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 21 grudnia 2016 r. w Biurze Drogownictwa i Komunikacji w Pionie Inżyniera Ruchu odbyło się spotkanie w sprawie opiniowania projektów dotyczących rozwoju ruchu rowerowego.

W dniu 21 grudnia 2016 r. w Biurze Drogownictwa i Komunikacji w Pionie Inżyniera Ruchu odbyło się spotkanie w sprawie opiniowania projektów dotyczących rozwoju ruchu rowerowego. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Zielonego Mazowsza, Warszawskiej Masy Krytycznej, Stowarzyszenia Ochocianie, Stowarzyszenia Michałów, Forum Rozwoju Warszawy oraz dyrekcja Biura Drogownictwa i Komunikacji, dyrekcja Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym, Pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej.

Na spotkaniu omówione zostały przede wszystkim propozycje uproszczenia i ułatwienia procedury uzgadniania projektów rowerowych. Ponadto rozmawiano o realizacji budżetu partycypacyjnego i planach uaktualnienia standardów rowerowych. Na koniec Inżynier Ruchu odnośnie kwestii stosowania tzw. zielonej strzałki wyjaśnił, że każde skrzyżowanie jest analizowane indywidualnie i wybierany jest wariant najkorzystniejszy dla wszystkich uczestników ruchu. Obecnie IR zaleca projektantom organizacji ruchu przygotowywanie dwóch wariantów – jednym bez „zielonej strzałki” i drugim, ze strzałką i rozdzieleniem fazy dla rowerzystów i skręcających w prawo. Na podstawie analiz programów sygnalizacji i natężenia ruchu wybierany jest wariant do realizacji.