null

SPPN na Saskiej Kępie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mapa z lokalizacją miejsc parkingowych i parkomatów
Mapa z lokalizacją miejsc parkingowych i parkomatów

Biuro Drogownictwa i Komunikacji zleciło wykonanie opracowania pt. "Przeprowadzenie badań parkingowych oraz analiza zasadności wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na obszarze osiedla Saska Kępa w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy". Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem analizy.

Opracowanie wykazało, że obszar Saskiej Kępy charakteryzuje się deficytem miejsc postojowych, na którym rotacja pojazdów jest niska, a czasy postojów w większości przekraczają trzy godziny. Wprowadzenie opłat za postój powinno ograniczyć popyt na miejsca postojowe, a tym samym spowodować zmniejszenie natężenia ruchu oraz ułatwienie ruchu dla komunikacji publicznej i samochodów mieszkańców.

Jednakże należy mieć na uwadze, że w chwili obecnej prawie połowa samochodów parkuje na tym obszarze niezgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym, w miejscach do tego nieprzystosowanych, a tym samym stwarzając dodatkowe zagrożenie dla ruchu. W celu uporządkowania parkowania konieczne byłoby wprowadzenie zmian w organizacji ruchu i wyznaczenie miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi, co prawie o połowę ograniczy ilość miejsc postojowych.

Powyższe opracowanie nie przesądza o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania na badanym obszarze.

Opracowanie zostało przekazane do zaopiniowania przez Dzielnicę Praga-Południe oraz Zarząd Dróg Miejskich.