null

Standardy rowerowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Źródło: m.st. Warszawa
Źródło: m.st. Warszawa

W Warszawie obowiązuje Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 5523/2010 ze zm. określające działania na rzecz rozwoju ruchu rowerowego oraz określające Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie.

 Dokument ten zawiera warunki techniczne dot. planowania, projektowania, wykonywania i utrzymania infrastruktury rowerowej w Warszawie. Jego zadaniem jest zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury rowerowej. Przeznaczony jest do stosowania przez: jednostki zajmujące się planowaniem (np. na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), biura projektowe, firmy wykonawcze oraz przez zarządców dróg i zarządcę ruchu.

Załączniki: