null

Świadectwa efektywności energetycznej dla Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W lutym i marcu 2022 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał dla m.st. Warszawy kolejne dwa świadectwa efektywności energetycznej, tzw. białe certyfikaty. Umożliwiają one odzyskanie części poniesionych nakładów inwestycyjnych w związku z działaniami termomodernizacyjnymi wykonanymi w placówkach miejskich oraz potwierdzają osiągnięty poziom redukcji zużycia energii w sześciu obiektach zlokalizowanych w dzielnicach: Mokotów, Włochy oraz Praga-Południe i Praga-Północ.

Wartość świadectw wynosi łącznie 112,446 toe (tony oleju ekwiwalentnego). Wynikające ze świadectw prawa majątkowe są zbywalne i stanowią towar giełdowy podlegający obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii S.A. W efekcie budżet Miasta wzbogaci się o co najmniej kilkaset tysięcy złotych, a do atmosfery nie trafią dziesiątki ton dwutlenku węgla oraz wielu innych szkodliwych dla środowiska substancji.

W URE nadal oczekują na realizację cztery wnioski, przygotowane przez Biuro Infrastruktury, uwzględniające planowaną realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w 19 obiektach Miasta.

Białe certyfikaty Warszawa otrzymuje nie tylko z tytułu poprawy efektywności energetycznej swoich budynków ale także w wyniku realizowanej na dużą skalę przez Zarząd Dróg Miejskich wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.