null

System strategicznych parkingów "Park and Ride"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Historia budowy parkingów P+R (Park and Ride, Parkuj i Jedź) rozpoczęła się od uchwalenia w 1995 roku „Polityki transportowej dla m.st. Warszawy”. System ten określono jako „(…) jedno z narzędzi do ograniczenia ruchu samochodów osobowych w centrum przy priorytecie dla transportu publicznego (…)”.

W następnych latach wskazano ich lokalizacje, które zostały potem zawarte w uchwalonych przez Radę m.st. Warszawy następujących dokumentach planistycznych: „Ustalenia wiążące gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego” oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”. Od 2004 roku zrealizowano parkingi znajdujące głównie wzdłuż linii metra i linii kolejowych, tj.: Połczyńska, Metro Wilanowska, Metro Marymont, Metro Młociny Metro Stokłosy, Anin SKM, Metro Ursynów, Al. Krakowska, CH Wileńska, Wawer SKM, Metro Imielin, Ursus Niedźwiadek. Dotychczas na 15 parkingach przesiadkowych jest już w sumie ponad 4,5 tys. miejsc parkingowych, 90 m.p. dla osób niepełnosprawnych i 718 dla rowerzystów.
W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 rozbudowano systemu (wzdłuż linii kolejowych) w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), który powiększył się o 6 kolejnych paringów.
Zasady funkcjonowania:
• czynne 7 dni w tygodniu, w godzinach 4:30 - 2:30
• codzienna przerwa techniczna w godzinach 2:30 – 4:30

System parkingów „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) umożliwia bezpłatne parkowanie pojazdów osobom, które w chwili wyjazdu z parkingu przedstawią ważny:

  • bilet dobowy,
  • bilet 3-dniowy,
  • bilet weekendowy,
  • bilet weekendowy grupowy,
  • 30-dniowy,
  • 90-dniowy,
  • bilet seniora,
  • bilet dla dzieci z rodzin z trójką dzieci,
  • dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę.

 

Więcej informacji można znaleźć na: http://www.ztm.waw.pl/parkujijedz.php?c=116&p=1&l=1