null

Tramwaj

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Żródło: ZTM
Żródło: ZTM

Według stanu na kwiecień 2019r. system komunikacji tramwajowej w Warszawie składa się z 26 linii tramwajowych, obsługiwanych przez Spółkę Tramwaje Warszawskie. Łączna długość linii tramwajowych wynosi ok. 356 km, natomiast średnia długość linii tramwajowych wynosi ok. 14 km

Charakterystyki linii tramwajowych są następujące:
• średnia odległość międzyprzystankowa –  457 m,
• średnia prędkość komunikacyjna w dzień powszedni – 17,58 km/h,
• średnia prędkość eksploatacyjna w dzień powszedni – 14,11 km/h.
Średnia prędkość komunikacyjna w komunikacji tramwajowej jest stosunkowo niska pomimo dużego udziału torowisk wydzielonych z jezdni i tym samym znacznego uniezależnienia tego środka transportu od zatłoczenia ulic ruchem samochodowym. Szczególnie niekorzystny wpływ na warunki ruchu tramwajów mają jednak programy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, które w niewielkim stopniu uwzględniają priorytety w ruchu środków komunikacji zbiorowej.
Łączna liczba taboru tramwajowego będącego w dyspozycji Spółki Tramwaje Warszawskie według stanu na koniec kwietnia 2019 wyniosła 726 wagonów, z których 311 to niskopodłogowe składy a 285 jest klimatyzowanych. Na liniach stałych w dzień powszedni, w okresie szczytu przewozowego, znajduje się 422 pociągi w ruchu (średnio z dwóch szczytów – dane z 2018 roku), w niedzielę i święta 240 pociągów.
Wielkość planowanej, miesięcznej pracy przewozowej w komunikacji tramwajowej wynosi 4,3 mln wozokm (średnia planowana praca przewozowa na podstawie zawartej umowy przewozowej).
Szacunkowa liczba pasażerów przewożonych w ciągu miesiąca wyniosła ok.  24 mln (dane za 2018 r.)
Punktualność tramwajów rozumiana jako procentowy udział liczby odjazdów z punktu kontrolnego uznanych jako punktualne (w tolerancji +1, -3 min) w łącznej zaobserwowanej liczbie odjazdów w danym dniu kształtuje się  na poziomie ok. 91,9% (dane z 2018 r.)

Więcej szczegółów na:  http://www.ztm.waw.pl/ oraz www.tw.waw.pl.