null

Transport publiczny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Publiczny transport zbiorowy w Warszawie oparty jest o komunikację autobusową, tramwajową, kolejową i metro. Organizatorem komunikacji miejskiej na terenie Warszawy jest, z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, Zarząd Transportu Miejskiego.

Przedmiotem działania ZTM jest programowanie, organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie przewozów pasażerskich realizowanych środkami transportu zbiorowego na terenie m.st Warszawy a także inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w miejskim transporcie zbiorowym. Zarząd Transportu Miejskiego odpowiada m.in. za opracowanie tras, rozkładów jazdy, sprzedaż biletów i ich kontrolę. Zasięg działania ZTM przekracza granicę administracyjną Warszawy w zakresie komunikacji autobusowej i kolejowej (przewozy świadczone przez SKM Sp. z o.o.).

Lokalny transport zbiorowy objęty jest jednolitą taryfą przewozową określoną w Uchwale Rady m.st. Warszawy nr LXXXIV/2143/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.  z późniejszymi zmianami. Wszystkie rodzaje biletów sprzedawanych przez ZTM uprawniają do przejazdu liniami autobusowymi, tramwajowymi, linią metra oraz liniami Szybkiej Kolei Miejskiej a także Kolei Moziweckich na wybranych trasach.

Więcej informacji dotyczących rodzajów biletu znajdziecie Państwo tutaj

O ofercie "wspólnego biletu" można dowiedzieć się tutaj