null

Trasa Olszynki Grochowskiej - węzeł z Trasą Siekierkowską (2008)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozwiązania węzła Trasy Olszynki Grochowskiej z Trasą Siekierkowską oraz ulicami Ostrobramską i Grochowską wraz analizą moŜliwości zlokalizowania w tym rejonie pętli tramwajowo-autobusowej i parkingu „Park and Ride”.

Załączniki: