null

Udzielanie licencji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

<p>Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką zostały określone w art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.).</p>

Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką zostały określone w art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.).

Zgodnie z wyżej przywołanym przepisem, licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

  1. spełnia wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5 (dobra reputacja i prawo do dysponowania pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym);
  2. zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:
    1. nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852), a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,
    2. spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 (brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy, prawo jazdy kat. B).

Opłata za udzielenie licencji zależna jest od okresu, na który została ona udzielona i wynosi:

  • 2-15 lat – 320 zł + za jeden pojazd samochodowy (11 %) 35,20 zł (RAZEM: 355,20 zł),
  • 16-30 lat – 380 zł + za jeden pojazd samochodowy (11 %) 41,80 zł (RAZEM 421,80 zł),
  • 31-50 lat – 450 zł + za jeden pojazd samochodowy (11 %) 49,50 zł (RAZEM 499,50 zł).

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

Karta informacyjna