null

UWAGA - Nowe zarządzenie ws. standardów infrastruktury dla pieszych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Standardy i wytyczne - okładki
Standardy i wytyczne - okładki

Nowe zarządzenie dotyczące standardów infrastruktury dla pieszych. W dniu 23.10.2017r., Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie nr 1682/2017 w sprawie tworzenia dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych dla każdego, bez względu na wiek i sprawność.

W celu zapewnienia dostępnej przestrzeni dla wszystkich użytkowników ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności na terenie m.st. Warszawy oraz tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego wprowadzono jednym wspólnym Zarządzeniem  „Standardy projektowania i wykonywania infrastruktury dla pieszych, "Wytyczne projektowania i wykonywania infrastruktury dla pieszych” oraz „Standardy dostępności m.st. Warszawy”. Dokumenty są powiązane zagadnieniami i wzajemnie się uzupełniają. Połączenie ich w jednym zarządzeniu (nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017 r.) pozwoli na całościowe ujęcie wszystkich aspektów mających bezpośredni wpływ na zapewnienie dostępności infrastruktury miasta dla osób o ograniczonej mobilności, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tj. dnia 22 listopada 2017 r. straci moc Zarządzenie nr 1539/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 października 2016r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie m.st. Warszawy. 

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie odstępstwa od zasad zapisanych w standardach, w tym celu należy wypełnić formularz stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1682/2017 i złożyć do Biura Polityki Mobilności i Transportu – odstępstwa w zakresie Standardów infrastruktury dla pieszych; do Biura Pomocy i Projektów Społecznych – w zakresie Standardów dostępności.

Zarzadzenie posiada cztery załączniki:

Załącznik nr 1 - Standardy dostepności

Załącznik nr 2 - Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych

Załącznik nr 3 - Wytyczne projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych

Załącznik nr 4 - wniosek o odstepstwo

Załączniki: