null

Veturilo

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Źródło: m.st. Warszawa
Źródło: m.st. Warszawa

Idea roweru publicznego powstała w miastach w wyniku podjęcia realizacji polityk transportowych zrównoważonego rozwoju. W obowiązującej w Warszawie „Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne” jednym z zadań jest promowanie ruchu rowerowego. Celem realizacji tego zadania jest ograniczenie natężenia ruchu samochodowego, szczególnie w obszarze śródmiejskim, poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków zachęcających do korzystania z rowerów.

Formalnie prace nad uruchomieniem w Warszawie Systemu Roweru Publicznego rozpoczęły się w 2007 r. po ukazaniu się informacji o wybudowaniu i uruchomieniu systemu roweru publicznego w Paryżu. Na początku 2008 r. rozpoczęto współpracę z Ambasadą Polską w Oslo przy opracowaniu koncepcji działań mających na celu wdrożenie systemu roweru publicznego w Warszawie. W lutym 2008 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Drogownictwa i Komunikacji (obecna nazwa: Biuro Polityki Mobilności i Transportu, dalej: Biuro) i przedstawicieli operatora systemu uruchomionego w Oslo. Omówiono systemy funkcjonujące w Oslo, Sztokholmie i Barcelonie pod kątem finansowym i organizacyjnym. Przedstawiciele Biura zwrócili się do w/w operatora o przedstawienie modelu funkcjonowania systemu roweru publicznego dla Warszawy. 
W maju 2008 r. w Biurze został zaprezentowany system wdrożony w Londynie. W czerwcu 2008 r. na terenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego został zaprezentowany system roweru publicznego Velib działający w Paryżu. Jednym z elementów prezentacji była przykładowa wypożyczalnia stosowana w Paryżu, zainstalowana na dziedzińcu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
W listopadzie 2008 r. Biuro zleciło opracowanie pt. „Rower publiczny dla Warszawy”. Opracowanie zawiera opis i porównanie istniejących systemów europejskich, a także wstępną analizę możliwości zastosowania któregoś z systemów europejskich w Warszawie. Analiza wskazała także na konieczność etapowania zadania. 
W sierpniu 2009 r. Biuro zleciło wykonanie opracowania pn. Studium Koncepcyjne Systemu Roweru Publicznego dla m.st. Warszawy. Opracowanie miało na celu wskazanie najkorzystniejszego sposobu wdrożenia roweru publicznego na terenie m.st. Warszawy.
Uchwałą nr XXXII/771/2012 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r. Zarządowi Transportu Miejskiego została powierzona realizacja zadań związanych z wdrożeniem, zarządzaniem i eksploatacją systemu Warszawski Rower Publiczny, natomiast Uchwałą nr XXXII/772/2012 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r. została ustalona wysokość opłat obowiązujących użytkowników Warszawskiego Roweru Publicznego.
Uruchomienie systemu automatycznych wypożyczalni rowerów pod nazwą Warszawski Rower Publiczny powierzono wyłonionemu w drodze przetargu konsorcjum Nextbike Polska Sp. z o.o., Nextbike GmbH i Mifa Mitteldeutsche Fahrradwerke AG.


W dniu 1 sierpnia 2012 r. uruchomiono w Warszawie bezobsługowe wypożyczalnie roweru publicznego o nazwie „Veturilo”.

Operatorem systemu Warszawski Rower Publiczny (Veturilo) jest firma Nextbike Polska S.A.

Regulamin korzystania, mapa stacji, cennik i inne praktyczne informacje znajdują się na stronie: http://www.veturilo.waw.pl/.