null

Weryfikacja projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
źródło: UM Warszawa
źródło: UM Warszawa

Pracownicy Biura Polityki Mobilności i Transportu pracują przy weryfikacji pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców Warszawy do budżetu partypacyjnego w kategorii komunikacja/drogi.

Do budżetu partycypacyjnego na rok 2019 zgłoszone zostały 2433 projekty. W chwili obecnej trwa ich weryfikacja przez właściwe merytorycznie jednostki Urzędu m.st. Warszawy pod kątem możliwości realizacji. Pracownicy Biura Polityki Mobilności i Transportu sprawdzają m.in. czy zaproponowane zmiany są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, czy mogą być zrealizowane we wskazanej lokalizacji, a przede wszystkim, jaki będą miały wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W większości przypadków rzetelna analiza projektu wymaga dokonania wizji w terenie czyli pojechania we wskazane przez autora projektu miejsce.

Następnym etapem procedury będą dyskusje na temat złożonych projektów podczas organizowanych spotkań oraz na internetowym forum. Decyzję o tym, które projekty zostaną zrealizowane w kolejnym roku budżetowym, mieszkańcy Warszawy podejmą podczas głosowania w drugiej połowie czerwca.

Więcej informacji na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.