null

Wyniki WBR 2015

Drukuj otwiera się w nowej karcie
więźba podróży
więźba podróży

Wyniki Warszawskiego Badania Ruchu 2015

Wyniki WBR 2015 przedstawiono w Raporcie z Etapu III oraz w załącznikach, zawierających oprócz wyników WBR 2015, także:

 • wyniki analiz ankiet mieszkańców aglomeracji warszawskiej oraz pasażerów kolei  rozpoczynających lub kończących podróż w tym obszarze; ankiety wyselekcjonowano z bazy Badań  ruchu i przewozów w transporcie zbiorowym i indywidualnym w województwie mazowieckim w ramach projektu „Trendy Rozwojowe Mazowsza”, wykonanych w październiku 2014 r. przez konsorcjum PBS Sp. z o.o., Realizacja Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Kraków, na zamówienie Mazowieckiego Biura Planowania  Regionalnego,
 • wyniki pomiarów ruchu drogowego, wykonanych niezależnie od WBR 2015, do których dołączono wykaz pomiarów niewykorzystanych m.in. z uwagi na wątpliwości co do ich wyników.      

Raport z Etapu III zakończono porównaniem wyników WBR 2015 z wynikami wcześniejszych badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy.

Do najważniejszych wyników WBR 2015 należą:

 • średnia dobowa liczba podróży mieszkańca Warszawy, w wieku 6 lub więcej lat, w dniu roboczym - 1,99,
 • liczba podróży wszystkich mieszkańców Warszawy j. w. w ciągu doby – 3,35 mln,
 • udział w dobie podróży rozpoczynanych w godzinie szczytu porannego (7:00 – 8:00) – 14,1%,
 • struktura podróży według sposobu przemieszczania się: pieszo – 17,9%, komunikacją zbiorową – 46,8%, samochodem osobowym – 31,7%, rowerem – 3,1%, inaczej (np. motocyklem, z wykorzystaniem parkingów „P+R”) - 0,5%,
 • struktura podróży innych niż piesze, według użytych środków transportu:  komunikacją zbiorową – 56,9%, samochodem osobowym – 38,6%, rowerem – 3,8%, inaczej - 0,7%,
 • liczba pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających w ciągu doby:
  •  do i z Warszawy  – po 480.000 w każdym kierunku,
  •  do i z obszaru centralnego wewnątrz istniejącej i planowanej Obwodnicy Śródmiejskiej po 520.000 w każdym kierunku,
  • liczba pojazdów przejeżdżających w ciągu doby przez Wisłę po 220.000 w każdym kierunku.

W badaniu internetowym blisko 38 % ankiet zawierało dane niepełne, niespójne lub błędne. Z ponad 11 tys. ankiet do dalszych prac pozostawiono ok. 7 tysięcy, których analiza wykazała duże różnice w strukturze wiekowej, sytuacji zawodowej i wielkości gospodarstw domowych respondentów między wiosennym badaniem bezpośrednim, a jesiennym internetowym. W konsekwencji wystąpiły również rozbieżności w wynikach badań zachowań komunikacyjnych. Uzyskane wyniki są zgodne tylko w grupach wiekowych lub zawodowych. Z uwagi na powyższe, wyniki tego badania nie mogły być wykorzystane do budowy modelu, jednak wnioski sformułowane w raporcie z tego badania wskazują na metody, dzięki którym wyniki kolejnych takich badań mogłyby być przydatne do tego celu.         

Wykorzystując informacje i materiały zawarte w plikach udostępnionych poniżej nr 1, 3-10 prosimy o wskazywanie źródła, poprzez cytowanie: „Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu, opracowanie wykonane przez konsorcjum w składzie: PBS Sp. z o.o. (lider), Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska, na zamówienie m.st. Warszawy, Warszawa, czerwiec 2016”.

Wykorzystując informacje zawarte w pliku nr 2 prosimy o wskazywanie źródła, poprzez cytowanie: "Badanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy. Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zamówienie m.st. Warszawy" ARC Rynek i Opinia, Warszawa, marzec 2015.

Pliki do pobrania znajdują sie poniżej (aktualizacja czerwiec – sierpień 2016 r.)

Załączniki: