null

Zawieszenie dzialalności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

<p>Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przewoźnik drogowy jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia zawieszenia zawiadomić o tym fakcie organ licencyjny oraz zwrócić licencję taxi.</p>

Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przewoźnik drogowy jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia zawieszenia zawiadomić o tym fakcie organ licencyjny oraz zwrócić licencję taxi.

Uwaga! Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG nie powoduje automatycznego zawieszenia działalności transportowej wykonywanej na podstawie licencji taxi.

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego taksówką osobową (udzielona do 31.12.2019)

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego taksówką osobową (udzielona od 01.01.2020)

Karta informacyjna