null

Zmiana licencji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

<p>Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych dotyczących:</p>

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych dotyczących:

  • oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
  • numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
  • pojazdu, którym wykonywana jest działalność

- nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową (udzielonej do 31.12.2019 r.)

Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania transportu drogowego taksówką

Karta informacyjna