• Artykuł

    W lutym i marcu 2022 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał dla m.st. Warszawy kolejne dwa świadectwa efektywności energetycznej, tzw. białe certyfikaty. Umożliwiają one odzyskanie części poniesionych nakładów inwestycyjnych w związku z działaniami termomodernizacyjnymi wykonanymi w placówkach miejskich oraz potwierdzają osiągnięty poziom redukcji zużycia energii w sześciu obiektach zlokalizowanych w dzielnicach: Mokotów, Włochy oraz Praga-Południe i Praga-Północ.