XVIII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw

Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy wraz z Komisją Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy, kontynuując wieloletnią tradycję, serdecznie zaprasza do udziału w XVIII już Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw, które odbędzie w środę, 6 grudnia, w sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki, plac Defilad 1 w Warszawie w godzinach 8:30-16:45.

Motywem przewodnim tegorocznego Forum jest Dekarbonizacja ciepłownictwa w perspektywie lat 2030 oraz 2050.

Podczas całodziennego wydarzenia uczestnicy reprezentujący biznes, administrację, naukę, organizacje pozarządowe i świat polityki omawiać będą wyzwania przed jakimi stoi ciepłownictwo w obliczu zmian klimatu i konieczności osiągnięcia przez Warszawę oraz Polskę neutralności klimatycznej.

Eksperci ze spółek energetycznych takich jak Veolia czy Stoen Operator oraz z instytucji takich jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Fundacja Forum Energii, Instytut Energetyki Odnawialnej, Collegium Civitas, Powszechna Transformacyjna Energetyki oraz Pomorska Grupa Konsultingowa, w swoich prezentacjach poruszą zagadnienia związane z transformacją ciepłownictwa, innowacyjnych rozwiązaniach technicznych oraz świadomością energetyczną polskiego społeczeństwa.

Forum stanowi platformę do dialogu, dlatego oprócz prelekcji odbędą się także dwie dyskusje panelowe. Dodatkowo goście będą mieć możliwość pogłębienia dyskusji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń podczas przerw.

Zaproszenie do udziału w Forum skierowaliśmy w szczególności do przedstawicieli głównych przedsiębiorstw obrotu i usług energetycznych działających w stolicy, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich spółek, uczelni i instytutów naukowo badawczych, a także reprezentantów władz samorządowych.

Informacji na temat XVIII Forum udziela Anna Cywińska tel. 224433605, e-mail: acywinska@um.warszawa.pl

Rejestracji należy dokonać poprzez link: Rejestracja-XVIII-Forum-Energetyczne

Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 grudnia 2023 r.

Liczba miejsc ograniczona. Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne.

Załączniki:

Taryfy - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków